Salmon Evolution debuterer på Børsen

Det landbaserte lakseoppdrettselskapet Salmon Evolution ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market. – En børsnotering er helt avgjørende for et vekstselskap som oss, sier styreleder Tore Tønseth i Salmon Evolution. 

Salmon Evolution hentet nylig 500 millioner kroner i en aksjeemisjon. Emisjonen ble møtt med stor interesse fra norske og utenlandske investorer, og ble betydelig overtegnet, meldte selskapet

Salmon Evolution har sin første produksjonsfasilitet under bygging på Indre Harøy i Norge. Selskapets teknologi baserer seg på et gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg, og planlegges brukt også i andre anlegg, blant annet i Sør-Korea. 
– Vi skal benytte det rene og friske sjøvannet til å gi laksen optimale forhold for vekst og god fiskehelse. Og tilnærmingen til produksjon av landbasert laks ved hjelp av gjennomstrømningsteknologi med gjenbruk, mener vi har en lavere risikoprofil enn mange andre prosjekter, sier Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution. 

Salmon Evolution er årets 19. nykommer på Oslo Børs. Til sammenligning ble det notert 15 selskaper i løpet av hele fjoråret. 

Om Salmon Evolution 
Salmon Evolution Holding er et landbasert lakseoppdrettsselskap som har sin første produksjonsfasilitet under bygging på Indre Harøy i Norge. Salmon Evolution Holding legger vekt på rasjonell drift, optimal fiskevelferd og minst mulig påvirkning på miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst og kortere produksjonstid.  
salmonevolution.no 

 

Salmon Evolution - bjelleseremoni

Foto: NTB/Thomas Brun

Årets børsnykommere 

Markedsverdi første dag (mill. kr) 

Aker BioMarine AS 

9.170 

Pexip Holding ASA 

8.662 

BW Energy Limited 

5.658 

BEWi ASA 

3.309 

Aker Carbon Capture AS 

2.859 

Mercell Holding AS 

2.390 

Quantafuel ASA 

2.289 

Aker Offshore Wind Holding AS 

2.087 

Andfjord Salmon AS 

1.992 

Ice Fish Farm AS 

1.976 

Northern Ocean Ltd. 

1.665 

Sikri Holding AS 

1.327 

Salmon Evolution Holding AS 

1.099* 

EXACT Therapeutics AS 

954 

Cloudberry Clean Energy AS 

575 

Instabank ASA 

499 

ELOP AS 

369 

ayfie Group AS 

276 

Romsdal Sparebank 

216 

Totalsum 

47.373 

* Markedsverdi med utgangspunkt i emisjonskurs 

Kontakt oss

Geir Harald Aase