Romsdalsbanken debuterer på Børsen

Romsdalsbanken ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market. De siste årene har det vært en jevn strøm av sparebanker til Oslo Børs.

– En slik notering gir banken tilgang til kapital. For egenkapitalbeviseierne betyr det økt likviditet for egenkapitalbevisene, et transparent marked for prissetting, og mulighet for elektronisk omsetning av bankens egenkapitalbevis, sier Odd Kjetil Sørgaard, administrerende banksjef for Romsdalsbanken.

Romsdalsbanken hentet i mars 78,75 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon der tegningskursen var 105 kroner. Banken har 376 egenkapitalbeviseiere, i all hovedsak hjemmehørende i bankens lokalområde.

Romsdalsbanken er den eneste banken med hovedkontor i Romsdal. På Oslo Børs får den imidlertid selskap av en rekke sparebanker fra hele landet, og fra naboområdene Sunndal og Surnadal. 29 sparebanker handles nå på Børsen, åtte av dem på Merkur Market.
– Merkur Market egner seg godt for sparebanker. De siste årene har det vært en jevn strøm av nye sparebanker til markedsplassen. Vi ønsker Romsdalsbanken velkommen, sier børsdirektør Øivind Amundsen.

Norne Securities og Kvale Advokatfirma har vært bankens rådgivere på veien til Merkur Market. Bankens egenkapitalbevis omsettes på Merkur Market under ticker ROMSB-ME.

Om Romsdal Sparebank
Romsdal Sparebank, med profileringsnavnet Romsdalsbanken, er et resultat av fusjonen mellom Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank i 2018. Bankens historie strekker seg imidlertid helt tilbake til 1878 da Nesset Sparebank ble stiftet. Banken har med det lange tradisjoner med lokalt forankret, selvstendig bankdrift. Banken har hovedkontor i Elnesvågen, og avdelingskontorer i Eidsvåg og Molde. Banken har en forretningskapital på NOK 7,2 milliarder, i underkant av 50 ansatte og omkring 13 000 kunder. Romsdal Sparebank er medlem av Eika-alliansen.

Hva er et egenkapitalbevis?
Egenkapitalbevis utgjør en viktig del av mange sparebankers kapitalbase, og kan sammenlignes med aksjer.

Kontakt oss

Geir Harald Aase