Rieber & Søn strykes fra notering på Oslo Børs

Rieber & Søn ASA strykes fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag settes til torsdag 30. mai 2013.

Oslo Børs har mottatt søknad fra Rieber & Søn ASA om strykning av selskapets aksjer.  I henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4) jf. Lov om regulerte markeder (børsloven) § 25 (1) har børsen 29. mai 2013 fattet følgende vedtak:

”Aksjene i  Rieber & Søn ASA strykes fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag settes til 30. mai 2013.”

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase