Rekordmange selskaper på Børsen

Nye selskaper strømmer til Oslo Børs, og antall børsnoterte selskaper er nå på det høyeste nivået siden finanskrisen. To nye selskaper debuterer i dag: Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind.

Med dagens to børsnykommere er det nå 253 selskaper med aksjer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market. Vi må tilbake til 2008 for å finne et høyere antall børsnoterte selskaper.

Hittil i år det blitt notert 17 nye selskaper, to flere enn i hele 2019. De siste årene har det vært en strøm av nye selskaper, og siden 2016 har hele 91 nye selskaper debutert på Børsen. Konsolidering, gjennom oppkjøp og fusjoner, i etterkant av den sterke veksten frem til finanskrisen, trakk antall selskaper til et bunnivå i 2015 – se figur under.

I dag blir Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind tatt opp til handel på Merkur Market. Aker Carbon Capture ringer i børsbjellen klokken ni, mens Aker Offshore Wind markerer børsnoteringen klokken 12.

Merkur Market har tiltrukket seg fleste nye selskaper. 14 av årets nykommere er et Merkur Market-selskap. Siden lansering i 2016 har hele 49 nye selskaper blitt tatt opp til handel på denne markedsplassen. En rekke av disse nykommerne har tatt steget opp til Oslo Axess og Oslo Børs, slik at det nå er 37 selskaper notert på Merkur Market.
 – Oslo Børs skal være en kilde til kapital for selskaper. Med Merkur Market åpnet vi dørene for flere selskaper. Vi ser at Merkur-selskapene har klart å tiltrekke seg investorer og kapital. Mange har ambisjoner om å vokse, og flere har tatt steget opp og søkt seg mot Oslo Axess og Oslo Børs, sier børsdirektør Øivind Amundsen.

Om Aker Carbon Capture
Aker Carbon Capture er et dedikert karbonfangstselskap med løsninger, tjenester og teknologier som dekker hele CCUS-verdikjeden fra fangst, transport og anvendelse til lagring av CO2. Vi har kunder i en rekke bransjer med karbonutslipp, inkludert sement, avfallsgjenvinning, olje & gass og stålproduksjon. Selskapet har mer enn 20 års erfaring med teknologiutvikling og drift av fangstanlegg som en del av Aker-konsernet.
www.akercarboncapture.com

Om Aker Offshore Wind
Aker Offshore Wind jobber for å skape en bærekraftig fremtid. Vi er en offshore vindutvikler med hovedkontor i Norge og med fokus på eiendeler i dypt vann. Virksomheten er global og den nåværende porteføljen består av utviklingsprosjekter og prospekter i Asia, Nord-Amerika og Europa.
 Aker Offshore Wind anvender relevant og kostnadseffektiv teknologi, basert på flere tiår med utvikling av energiprosjekter til havs, og gjennom eierandelen i Principle Power.
www.akeroffshorewind.com

 

Antall børsnoterte selskaper

 

Årets børsnykommere

Markedsverdi første dag (mill. kr)

Aker BioMarine AS

9.170

Pexip Holding ASA

8.662

BW Energy Limited

5.658

Mercell Holding AS

2.390

Quantafuel ASA

2.289

Andfjord Salmon AS

1.992

Ice Fish Farm AS

1.976

Northern Ocean Ltd.

1.665

Sikri Holding AS

1.327

Aker Carbon Capture AS*

962

EXACT Therapeutics AS

954

Aker Offshore Wind Holding AS*

900

Cloudberry Clean Energy AS

575

Instabank ASA

499

ELOP AS

369

ayfie Group AS

276

Romsdal Sparebank

216

Totalsum

39.881

* Kurs for emisjonene i forkant av børsnotering brukt for å beregne markedsverdi

Kontakt oss

Geir Harald Aase