Rekordhøyt emisjonsvolum i mars

Aldri før har selskapene på Børsen hentet inn så mye frisk kapital gjennom aksjeemisjoner i løpet av mars måned.

Det ble hentet 16,4 milliarder kroner gjennom aksjeemisjoner i mars. Den forrige marsrekorden ble satt i 2007 – se figur under.

Børsnoteringer bidro mest til den nye marsrekorden. Elkems børsnotering var den største siden Gjensidige gikk på børs i 2010, både målt i størrelse på emisjonen og markedsverdien av selskapet. Dessuten debuterte også Fjordkraft på Oslo Børs i mars. I tillegg til at børsnykommere gjennomførte emisjoner, hentet også allerede børsnoterte selskaper, som Borr Drilling, Ocean Yield, Norwegian Air Shuttle og B2Holding, frisk kapital i mars.

Aksjeemisjoner mars måned

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase