Pressemelding fra Børsklagenemnden - Belships ASA

Børsklagenemnden har i dag avgjort klage fra aksjonærer i Belships ASA over Oslo Børs’ vedtak om ikke å pålegge tilbudsplikt i forbindelse med en fusjon i Belships ASA, der selskaper kontrollert av Kontrari AS og Kontrazi AS var overdragende selskaper.

Børsklagenemnden opphevet Oslo Børs ASAs vedtak 21. desember 2018, og påla Kontrari AS og Kontrazi AS tilbudsplikt til NOK 7 per aksje.

Børsklagenemnden er en uavhengig nemnd, oppnevnt av Finansdepartementet. Oslo Børs offentliggjør Børsklagenemndens avgjørelser på vegne av nemnden.

Kontakt oss

Geir Harald Aase