Oslo Børs opphever vedtak om å stryke EMAS Offshore Limited fra notering

Det vises til børsmelding av 31. mai 2019.

Oslo Børs har i dag truffet følgende vedtak: «Oslo Børs har besluttet å oppheve vedtaket offentliggjort 31. mai 2019 om å stryke aksjene til EMAS Offshore Limited fra notering fra 17. juni 2019, jf. verdipapirhandelloven § 12-3 (1) og Løpende forpliktelser punkt 15.1, basert på at grunnlaget for strykningsvedtaket ikke lenger er til stede siden forfalte fakturaer har blitt betalt i sin helhet av selskapet. Selskapets aksjer vil fortsette å være notert på Oslo Børs.»

Kontakt oss

Geir Harald Aase