Oslo Børs med ny logo og visuell profil

I dag oppdaterer vi vår logo og visuelle profil for å gjenspeile vår tilhørighet til Euronext.

Nå som Oslo Børs er et fullverdig medlem av Euronext-familien, blir vår visuelle identitet tettere koblet til Euronext-universet ved at vi tar i bruk Pulse-logoen og Euronext-fargene.

Den neste og avgjørende milepælen vil være når handel med børsnoterte instrumenter på Oslo Børs gjøres på Euronexts markedsledende teknologiplattform Optiq. Dette vil gi tilgang til en felles ordrebok for hele Euronext og den største likviditetspoolen i Europa.

For ansatte, kunder og hele finansmiljøet gjenspeiler dette en ny paneuropeisk dimensjon, som kobler norsk økonomi til globale kapitalmarkeder på en ny måte for å bidra til økt innovasjon og bærekraftig vekst.

Kontakt oss

Geir Harald Aase