Oslo Børs løfter frem miljøvennlige investeringer

Som den første børsen i verden lanserer Oslo Børs en egen liste for grønne obligasjoner.  – Vi gjør dette for å synliggjøre miljøvennlige investeringer, sier børsdirektør Bente A. Landsnes.

– Grønn finans er et ønsket alternativ for mange investorer. Stadig flere ønsker å investere i grønne prosjekter. Med den nye listen ønsker vi å synliggjøre grønne investeringsvalg, fortsetter Landsnes.

– Jeg vil gratulere Oslo Børs for å ta lederskap innen klimafinans. Grønne obligasjoner kan bli et viktig instrument i omstillingen til et lavutslippssamfunn, sier CICERO-direktør Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Stor interesse
Det er allerede flere obligasjoner notert på Oslo Børs som tilfredsstiller kravene til den nye listen, og det ventes at disse lånene raskt skal få selskap av flere.
– Selskapene ser mulighetene i dette markedet, og ønsker å børsnotere grønne obligasjoner, fastslår børsdirektøren.
Kraftselskapet BKK noterte den første grønne obligasjonen på Oslo Børs 13. oktober i år.
– Markedets respons er meget positiv. At obligasjonene er øremerket klimariktige investeringer øker attraktiviteten til produktet betydelig, sa konserndirektør i BKK, Birger C. Schønberg, i en pressemelding. Planen var å hente inn én milliard kroner, men selskapet økte til 1,1 milliard på grunn av stor interesse i markedet.

Krever uavhengig vurdering
Pengene som hentes gjennom grønne obligasjoner skal gå til miljøriktige formål, og det kreves en uavhengig vurdering av prosjektet for at obligasjonen skal bli notert på den grønne listen.  
– Vi krever at denne vurderingen offentliggjøres slik at investorene skal ha godt innsyn i prosjektets miljømessige sider, forklarer Per Gunnar Ølstad, Senior Listing Manager ved Oslo Børs.
Det vil være forskningsorganisasjoner eller sertifiseringsselskaper, som CICERO eller DNV GL, som gir denne uavhengige vurderingen. Rammeverket for BKKs grønne obligasjoner er verifisert av CICERO, mens DNV GL har levert den uavhengige vurderingen av de grønne lånene Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk noterte sist måned.

Obligasjoner i sterk vekst
De grønne listene – det vil bli to lister, én for lånene som er notert på Oslo Børs og én for Nordic ABM – vil være på plass 29. januar.

Det norske obligasjonsmarkedet er i sterk vekst. Selskaper har aldri lånt så mye i obligasjonsmarkedet på Børsen som i år. I november alene hentet selskaper 27,9 milliarder kroner gjennom nye lån og utvidelser av eksisterende lån. Hittil i år har det samlede emisjonsvolumet, utenom statens låneopptak, nådd 296,8 milliarder kroner. Det er 17,1 milliarder kroner over fjorårets lånerekord på 279,6 milliarder kroner.

Den kraftige veksten henger sammen med at stadig flere selskaper noterer sine lån på Børsen. Hittil i år har antall noterte lån økt med 123 til 1.693 lån, samtidig som den utestående verdien av lånene har økt med 92 milliarder til 1.506 milliarder kroner. Til sammen har 348 selskaper utstedt lån som er notert på Oslo Børs’ markedsplasser.

– Med Nordens største obligasjonsmarked representert med et utall av norske og internasjonale utstedere er det viktig å kunne tilby et produkt som hvor investorene enklere finner frem blant de utstedte lånene og derved et enda mer investorvennlig obligasjonsmarked i Oslo, fastslår Landsnes.

Tilgang til lånekapital (nye lån + utvidelser), emisjoner, milliarder kroner, ekskl. stat

Tilgang til lånekapital (nye lån + utvidelser), emisjoner, milliarder kroner, ekskl. stat

Rekordmange lån og ny topp for utestående verdi

Rekordmange lån og ny topp for utestående verdi

Kontakt oss

Geir Harald Aase