Oslo Børs har besluttet å stryke EMAS Offshore Limited fra notering

Oslo Børs har truffet følgende vedtak: «Oslo Børs anser at EMAS Offshore Limited, utsteder av aksjer med ISIN SG1AD2000008, ikke er egnet for notering på Oslo Børs, og har besluttet å stryke aksjene fra notering fra 17. juni 2019, jf. verdipapirhandelloven § 12-3 (1) og Løpende forpliktelser punkt 15.1. Siste noteringsdag vil være 14. juni 2019.»

Vedtaket kan påklages til Børsklagenemnden innen to uker, jf. verdipapirforskriften § 12-5.

 

Kort om saken:

Oslo Børs er av den oppfatning at EMAS Offshore Limited ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser og derfor ikke egnet til notering på Oslo Børs. Unnlatelse av å betale avgifter i henhold til børsens generelle forretningsvilkår er brudd på løpende forpliktelser, og selskapet oppfyller med det ikke børsens vilkår og regler.

Kontakt oss

Geir Harald Aase