Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA - fusjonen er trådt i kraft

Fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA ble i dag, 26. november, registrert i Foretaksregisteret og er dermed trådt i kraft. Aksjebyttet vil skje natt til 27. november, og siste handledag for aksjene i VPS Holding er dermed i dag, 26. november.
Fra og med 27. november vil aksjonærene i VPS Holding være aksjonærer i Oslo Børs VPS Holding ASA.

Ticker for aksjene i Oslo Børs VPS Holding i Fondsmeglernes Informasjonssystem for unortert aksjer er OSLO, som er den nåværende ticker for Oslo Børs Holding ASA. ISIN-nummeret til Oslo Børs Holding ASA, NO 001 009 6845, videreføres også for den nye aksjen.

 

Antall utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA var før fusjonen 25.000.000.
I forbindelse med fusjonen utstedes 18.004.000 aksjer, slik at totalt antall aksjer etter fusjonen er 43.004.000.

 

Fra tirsdag 27. november vil IR-sidene til Oslo Børs VPS Holding ASA være tilgjengelige her http://www.osloborsvps.no/.

 

Ny profil og logo
I forbindelse med fusjonen lanserer vi ny profil og ny logo for det nye konsernet. Alle enheter innenfor det nye konsernet vil også følge denne profilen så snart den gjenstående organiseringen av konsernet er klar.
Vedlagt følger logoen for Oslo Børs VPS.

 

Oslo Børs VPS, 26. november 2007

Logo Oslo Børs VPS (jpg, 53 kB)

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase