Norcod bringer bærekraftig torskeoppdrett til Børsen

Torskeoppdretteren Norcod ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market. «For første gang kan oppdrettstorsk av høy kvalitet produseres i stor skala», konstaterer selskapet.

Norcod produserer oppdrettstorsk i tråd med sentrale bærekraftmål og minimal miljøpåvirkning.

«Villfiskbestanden er under press og det gjøres kutt i fiskekvoter for torsk. Norcod tar sikte på å fylle gapet i markedet for etterspørsel av bærekraftig, fersk torsk», skriver selskapet på hjemmesiden.

I forbindelse med børsnoteringen hentet Norcod 250 millioner kroner i frisk kapital. Aksjeemisjonen ble møtt med stor interesse, både fra norske og utenlandske investorer, og ble betydelig overtegnet, meldte selskapet.

Norcod vil vokse, og planlegger å bruke emisjonskronene til å øke produksjonskapasiteten.

Om Norcod 
Norcod AS er ledende produsent av oppdrettstorsk. Selskapets kjernevirksomhet er kommersielt oppdrett av torsk i sjøanlegg, men er gjennom samarbeid med sentrale aktører involvert i hele verdikjeden.  
Norcod er lokalisert i Midt-Norge med gode produksjonsforhold for torsk. I tråd med sentrale bærekraftmål og minimal miljøpåvirkning bidrar Norcod til blå verdiskaping. www.norcod.no 

Så langt i år er det blitt notert 30 nye selskaper. I tillegg har to selskaper tatt steget opp til hovedlisten Oslo Børs, fra henholdsvis Merkur Market og Oslo Axess: 

Årets børsnykommere 

Markedsverdi første dag (mill. kr) 

Vaccibody AS 

17.301 

Aker BioMarine AS 

9.170 

Pexip Holding ASA 

8.662 

BW Energy Limited 

5.658 

BEWi ASA 

3.309 

Aker Carbon Capture AS 

2.859 

Mercell Holding AS 

2.390 

Agilyx AS 

2.317 

Quantafuel ASA 

2.289 

OHT ASA 

2.266 

Aker Offshore Wind Holding AS 

2.087 

Andfjord Salmon AS 

1.992 

Ice Fish Farm AS 

1.976 

HydrogenPro AS 

1.934 

CSAM Health Group AS 

1.735 

Northern Ocean Ltd. 

1.665 

Salmon Evolution Holding AS 

1.648 

Mintra Holding AS 

1.428 

Sikri Holding AS 

1.327 

EXACT Therapeutics AS 

954 

Play Magnus AS 

933 

Norcod AS 

852* 

Zaptec AS 

805 

BRAbank ASA 

711 

Cloudberry Clean Energy AS 

575 

Instabank ASA 

499 

TECO 2030 ASA 

477 

ELOP AS 

369 

ayfie Group AS 

276 

Romsdal Sparebank 

216 

Totalsum 

78.681 

* Basert på emisjonskursen på 50 kroner.

Foto: Thomas Brun / NTB

 

Kontakt oss

Geir Harald Aase