Merkur Market klagenemnd opprettholder overtredelsesgebyr på 300.000 kroner til Lavo.tv AS

Den 17. juni 2019 vedtok Oslo Børs ASA å ilegge Lavo.tv AS et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner for brudd på forpliktelsen til å offentliggjøre innsideinformasjon. Merkur Market klagenemd har behandlet Lavo.tv AS’ klage over utmålingen av overtredelsesgebyret.

Følgende avgjørelse ble fattet den 22. august 2019: «Oslo Børs ASAs vedtak av 17. juni 2019 om ileggelse av overtredelsesgebyr på NOK 300 000 til Lavo.tv AS opprettholdes.»

Les hele avgjørelsen til Merkur Market klagenemnd her

Kontakt oss

Geir Harald Aase