Mercell nytt tilskudd til en voksende IT-sektor på Børsen

IT-selskapet Mercell ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market. IT er en stadig viktigere sektor på Oslo Børs.

Mercell hentet 450 millioner friske kroner gjennom en aksjeemisjon i forkant av noteringen, og ønsker å bli ledende i Europa.
– Vi har opplevd en enorm interesse fra både norske og utenlandske investorer, og emisjonen ble mer enn ti ganger overtegnet. Kapitalinnhentingen posisjonerer oss godt for å nå målet om å bli Europas ledende aktør innen vår industri, sier Terje Wibe, konsernsjef i Mercell.

Mercell leverer en digital plattform for offentlige anskaffelser, hvor innkjøpere og leverandører møtes på en unik, webbasert markedsplass.
– Dette er en anerkjennelse av Mercell som selskap, vår forretningsmodell og strategi. Det er en tillitserklæring til hele organisasjonen og noe vi skal forvalte godt når vi nå utvikler selskapet videre, til det beste for alle våre aksjonærer, sier Wibe om interessen for emisjonen.

En stadig viktigere sektor
Hittil i år er det blitt notert tre nye IT-selskaper, og neste uke sikter enda et IT-selskap mot Merkur Market.
– Vi tiltrekker oss stadig flere IT-selskaper. Oslo Børs er fremst i verden innen energi, sjømat og shipping. Nå er vi ferd med å innta denne posisjonen også innen IT, sier børsdirektør Øivind Amundsen.

Det siste året har verdensledende selskaper som Kahoot! og Pexip debutert på Børsen.  Vi må tilbake til 2008 for å finne flere IT-selskaper på Oslo Børs, og IT-aksjenes markedsverdi er den høyeste noensinne. Samtidig har IT-aksjenes andel av den samlede markedsverdien vokst til det høyeste nivået siden 2001 – se figur under.
– Det gleder meg å se at norsk IT-bransje lykkes, at det satses og at selskapene klarer å hente inn ny kapital til å vokse videre. På Oslo Børs treffer selskapene investorer fra hele verden som bidrar til selskapenes vekstplaner, fortsetter Amundsen.

God kursutvikling
IT-aksjer har gjort det bedre enn resten av markedet. Siden nyttår er IT-indeksen opp 12,2 prosent, mens Hovedindeksen har falt 12,9 prosent. De største sektorene på Oslo Børs, energi og finans, har falt med rundt 20 prosent – se figur under.

IT er en stadig viktigere sektor på Oslo Børs

Sektorindeksene hittil i år:

Sektorindeksene hittil i år

 

Om Mercell
Mercell er en digital plattform for offentlige anskaffelser, hvor innkjøpere og leverandører møtes på en unik, webbasert markedsplass. Mercell gjør offentlige innkjøp sikre og transparente, og bidrar til effektiv og rettferdig konkurranse av hele innkjøpsprosessen. Selskapet er i dag den ledende aktøren i Norden og bygger på en forretningsmodell med store nettverkseffekter. Mercell har som mål å bli den ledende aktøren i Europa, hvor hoveddriverne er EUs anskaffelsesdirektiv, digitalisering og økt fokus på ESG.
www.mercell.com

Om Oslo Børs
Oslo Børs er den sentrale markedsplassen for notering og omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. I over 200 år har vi gitt selskaper tilgang til nødvendig kapital for å finansiere vekst, innovasjon og nye arbeidsplasser.  Vår internasjonalt anerkjente posisjon som verdensledende innen segmentene energi, sjømat og shipping tiltrekker seg noterte selskaper fra hele verden.
Oslo Børs er en del av Euronext, den største børsgruppen i Europa med rundt 1500 selskaper notert på børser i seks land.
www.oslobors.no
www.euronext.com

 

Årets børsnykommere

noteringsdag

Markedsverdi første noteringsdag (mill. kr)

Aker BioMarine

2020-07-06

9.170

Pexip Holding

2020-05-14

8.662

BW Energy Limited

2020-02-19

5.658

Quantafuel

2020-02-20

2.289

Andfjord Salmon

2020-06-23

1.992

Ice Fish Farm

2020-06-05

1.976

Mercell Holding*

2020-07-09

1.955

Northern Ocean Ltd.

2020-02-27

1.665

Cloudberry Clean Energy

2020-04-02

575

ayfie Group

2020-07-07

276

Romsdal Sparebank

2020-04-24

216

Totalsum

 

34.436

* Markedsverdi med utgangspunkt i tegningskursen i emisjonen i forkant av børsnoteringen på 6,75 kroner

Kontakt oss

Geir Harald Aase