Lukking av felles ordrebok for derivater utsettes

Felles ordrebok for derivater med London Stock Exchange Derivatives Market (LSEDM) vil opphøre 29. november 2019.

Den felles ordreboken var planlagt stengt 21. juni – se melding fra desember i fjor: Felles ordrebok for derivater opphører.

Kontakt oss

Geir Harald Aase