Lånerekord på Oslo Børs

Det har aldri før blitt lånt så mye på Børsen i løpet av en måned som i juni. Emisjonsvolumet i obligasjonsmarkedet hittil i år er også rekordhøyt.

Det ble i juni hentet hele 64,5 milliarder kroner gjennom notering av nye lån og utvidelser av eksisterende lån. Den forrige månedsrekorden er fra april i år – se figur under.

Hittil i år er det blitt hentet 242 milliarder kroner gjennom obligasjons- og sertifikatlån på Oslo Børs. Dette er klart høyere enn på samme tid i fjor, som var et rekordår.

emisjonsvolum per mnd

Det er vekst i alle typer lån. Bankene, som er den største sektoren, har hentet 159 milliarder lånekroner så langt i år på Børsen. Industriselskaper har lånt 50 milliarder kroner. Grønne lån, som skal gå til klimariktige formål, inngår som regel i sektoren industri. Det gjør også såkalte high yield-obligasjoner. Dessuten låner kommune-Norge stadig mer på Børsen. Fra et utestående lånevolum på 20,8 milliarder kroner i 2014, har nå norske kommuner lånt 91,3 milliarder kroner på Oslo Børs.

Emisjoner (nye lån og utvidelser) i løpet av årets 6 første måneder, mrd. kr
Kommune-Norge på Børsen

 

utestående låneverdi bank

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase