Kirkens Bymisjon avsluttet handelen på Oslo Børs

Onsdag ble tidenes første bjelleseremoni for sluttauksjonen gjennomført på Oslo Børs. Kirkens Bymisjon avsluttet handelen, og markerte samtidig åpningen for det årlige gjestebudet i Børsparken.

Grillfesten i Børsparken arrangeres i år for ellevte gang, og er et veldig populært tiltak blant gjestene til Kirkens Bymisjons kafé «Møtestedet» og andre tiltak organisasjonen har i Oslo sentrum. Det er ventet at rundt 300 gjester kommer innom festen.

- Vi gleder oss over nabofesten som Oslo Børs gjør mulig når de enda en gang åpner parken for dette fellesskapet. Vi er mange som ferdes i dette nabolaget, med ulike livserfaringer og hverdager.  Det er en viktig og raus hendelse at vi alle kan dele måltid og musikk sammen i en fest der alle er ønsket, sier assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland.

Gjestebudet er et lite, lokalt spleiselag hvor flere bedrifter bidrar. Sodexo stiller med grillmat, mens andre naboer sørger for drikke til maten, dessert, kaffe og blomster på bordene. Mange frivillige stiller opp, og det blir også underholdning med levende bluesmusikk.

Da virksomhetsleder André Sirnes på kaféen Møtestedet og samarbeidspartnerne ringte i børsbjellen kl. 16:25 markerte de også avslutningen av sluttauksjonen. Fra åpningen kl. 09:00 pågår det kontinuerlig handel på Børsens markedsplasser, fram til kl. 16:20. Da stanses den regulære handelen, og ordreboken fylles og oppdateres for sluttauksjonen. Oslo Børs innførte sluttauksjonen i 2003, men dette er første gang den markeres med en egen bjelleseremoni.

- Oslo Børs VPS har samarbeidet med Kirkens Bymisjon siden 2007. De driver et stort og viktig arbeid med en rekke ulike tiltak over hele landet, også i våre nærmeste omgivelser. Vi ønsker å støtte et positivt og viktig arbeide for de som har det vanskelig i vårt nærmiljø, sier børsdirektør Håvard S. Abrahamsen.

Sluttauksjonen varer bare i fem minutter, men dette er den klart travleste tiden i løpet av børsdagen og utgjør nå rundt 25 prosent av aksjeomsetningen i løpet av dagen. På en gjennomsnittsdag er det i år blitt handlet for 4,5 milliarder kroner, og det omsettes i snitt for over 1,1 milliarder kroner hver dag i sluttauksjonen. De siste årene har sluttauksjonen blitt stadig mer populær, og utgjør nå en stadig større andel av den daglige handelen (se figur under).

Foto: Thomas Brun / NTB

Kontakt oss

Geir Harald Aase