I.M. Skaugen strykes fra notering på Oslo Børs

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i I.M. Skaugen SE fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag vil være 14.september 2018.

Det vises til søknad fra I.M. Skaugen SE om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.

I henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4) jf. Lov om regulerte markeder (børsloven) § 25 (1) fattet børsen tirsdag 13. juni følgende vedtak: «Aksjene i I.M. Skaugen SE strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 17.september 2018. Siste noteringsdag vil være 14.september 2018.»

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase