Høyeste utbytte noensinne

Det er aldri blitt utbetalt så mye utbytte til aksjonærene på Oslo Børs som i år.

Så langt i år har selskapene på Børsen betalt ut 108,1 milliarder utbyttekroner til sine aksjonærer. Det er to milliarder mer enn rekord- og oljeåret 2014, og drøye fire milliarder mer enn i fjor – se figur under.

Det rekordhøye utbyttet reflekterer gode resultater og høy lønnsomhet hos selskapene.

Utbytte utgjør en stor andel av avkastningen ved aksjesparing. Årets utbytteutbetalinger tilsvarer en direkteavkastning på 3,9 prosent, med utgangspunkt i dagens samlede markedsverdi for aksjene på Oslo Børs. (Avkastning i aksjemarkedet består som kjent av kursutviklingen på aksjene pluss utbytte.)

Nesten hver tredje utbyttekrone går direkte til staten. 33 milliarder kroner av årets utbytte er utbetalt til staten gjennom eierskapet i Equinor, Telenor, DNB, Yara International, Norsk Hydro, Kongsberg Gruppen og Entra. Eierskapet i Equinor har alene gitt et utbytte på 20 milliarder kroner i 2019, mens staten har høstet 11 milliarder utbyttekroner fra Telenor og DNB.

Equinor, DNB, Telenor, Aker BP og Mowi har betalt ut mest utbytte i år – se tabell under.

Så langt i år har selskapene på Børsen betalt ut 108,1 milliarder utbyttekroner til sine aksjonærer.

Selskap

årets utbytte-utbetaling (mill. kr)

% av samlet utbytte

+/- mill. kr fra i fjor

+/- %

Equinor

29.808

27,57 %

4.932

19,83 %

DNB

13.105

12,12 %

1.655

14,45 %

Telenor

12.121

11,21 %

-6.260

-34,06 %

Aker BP

6.522

6,03 %

2.916

80,87 %

Mowi

5.372

4,97 %

250

4,87 %

Gjensidige Forsikring

3.550

3,28 %

0

0,00 %

Orkla

2.599

2,40 %

-50

-1,89 %

SalMar

2.593

2,40 %

455

21,26 %

Norsk Hydro

2.558

2,37 %

-1.023

-28,57 %

Yara International

1.773

1,64 %

-3

-0,19 %

Aker

1.671

1,55 %

334

24,94 %

Elkem

1.511

1,40 %

1.511

 

Storebrand

1.399

1,29 %

232

19,88 %

Lerøy Seafood Group

1.191

1,10 %

298

33,33 %

SpareBank 1 SR-Bank

1.150

1,06 %

64

5,88 %

Ocean Yield

1.069

0,99 %

105

10,84 %

TGS-NOPEC Geophysical Company

1.009

0,93 %

345

51,86 %

AF Gruppen

859

0,79 %

24

2,83 %

Entra

839

0,78 %

49

6,18 %

Atea

710

0,66 %

10

1,41 %

Sum topp 20

91.410

84,54 %

5.841

 

Sum alle

108.125

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Geir Harald Aase