Grønn lånebølge ga obligasjonsrekord

Aldri før har det blitt notert så mange nye lån på Børsen i løpet av januar måned. Rekordtilstrømming av grønne obligasjoner har bidradd til den rekordhøye aktiviteten.

Det ble notert 68 nye lån i januar med et utstående lånebeløp på 31,6 milliarder kroner. Dermed er månedsrekorden på 58 lån fra 2017 grundig slått – se figur under.

Grønn lånerekord med grønneste vinter noensinne. Økt interesse for bærekraftige investeringer har sendt grønne obligasjoner til værs de siste månedene – se figur under. I januar ble det notert syv nye grønne obligasjoner, og det utestående grønne lånebeløpet vokste med 8,4 milliarder kroner, tilsvarende 23,5 prosent, til 44,4 milliarder kroner. Desember var også en travel måned med seks nye grønne obligasjoner.

antall nye noterte lån i januar
Grønne obligasjoner til værs i januar

I januar 2015 ble Oslo Børs den første børsen i verden med en egen liste for grønne obligasjoner. Listen ble etablert for å synliggjøre grønne investeringsvalg. Utstedere som ønsker å notere obligasjoner på den grønne listen er underlagt samme opptakskrav og løpende forpliktelser som øvrige lån. I tillegg gjelder følgende krav:

  • En uavhengig vurdering som verifiserer at lånet er miljøvennlig
  • Den uavhengige vurderingen skal offentliggjøres slik at investorer kan forstå de miljømessige aspektene ved prosjektet som skal finansieres av lånet
  • Utsteders løpende informasjonsplikt (dvs. fortsettende prosjektrapportering avtalt med investorer ved utstedelse av obligasjonen) må gjøres offentlig tilgjengelig i form av børsmeldinger

Mer om grønne obligasjoner

grønne utstedere

Kontakt oss

Geir Harald Aase