Frontline og BW LPG inn i OBX-indeksen

Fra 23. desember inngår Frontline og BW LPG i OBX-indeksen, mens PGS og Elkem tas ut.

Oslo Børs har gjennomført den halvårlige revisjonen av utvalget i OBX-indeksen, som består av Børsens 25 mest omsatte aksjer.

OBX-indeksen består normalt av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs, og er en handlebar, fri flyt-justert indeks med børsnoterte futures og opsjoner tilgjengelig. Indeksen er utbyttejustert og revideres halvårlig på basis av omsetning siste seks måneder. Endringer implementeres første handelsdag etter tredje fredag i juni og desember.

Følgende selskaper vil være inkludert i indeksutvalget fra og med mandag 23. desember 2019:

 • Aker
 • Aker BP
 • Bakkafrost
 • BW LPG
 • BW Offshore Limited
 • DNB
 • DNO
 • Equinor
 • Frontline
 • Gjensidige Forsikring
 • Golden Ocean Group
 • Lerøy Seafood Group
 • MOWI  
 • NEL
 • Norsk Hydro
 • Norwegian Air Shuttle
 • Orkla
 • SalMar
 • Schibsted ser. A
 • Storebrand
 • Subsea 7
 • Telenor
 • TGS-NOPEC Geophysical Company
 • Tomra Systems
 • Yara International

Se hele indeksutvalget med vekting her: https://newsweb.oslobors.no/message/491446

Kontakt oss

Geir Harald Aase