Fjord1 noterte i dag årets 200. nye lån

Fjord1 fikk æren av å notere årets 200. nye lån på Børsen. Årets emisjonsvolum i obligasjonsmarkedet er klart høyere enn fjorårets rekordvolum.

Med obligasjonen FJORD01 er det notert 200 nye obligasjons- og sertifikatlån på Børsens markedsplasser så langt i år. «01» på slutten av ticker-en gjør dagens milepælpassering ekstra spennende: det betyr at denne obligasjonen, med en utestående verdi på én milliard kroner, er det første lånet Fjord1 noterer.

Hittil i år har 18 nye utstedere debutert på Børsen. Åtte av disse er kommuner, to er banker, mens det er åtte nye utstedere av foretaksobligasjoner i sektoren industri. De fleste nye lånene i denne sektoren er såkalte high yield-obligasjoner.

I årets første fire måneder ble det hentet 148 milliarder kroner gjennom nye børsnoterte lån og utvidelser av allerede noterte lån. Dette er 36 milliarder mer enn på samme tid i 2017, som var et rekordår -- se figur under. Mesteparten av årets låneopptak på Børsen er gjennom obligasjoner med fortrinnsrett, hele 60 milliarder kroner. Dette er lån med sikkerhet i bolig, og kalles derfor gjerne boligobligasjoner.

Emisjoner (nye lån og utvidelser) i løpet av årets 4 første måneder, mrd. kr

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase