Fjord1 godkjent for notering

Styret ved Oslo Børs har i dag vedtatt å ta aksjene i Fjord1 ASA opp til notering på Oslo Børs.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 25. september 2017.

Om Fjord1:
Fjord1 er et av de ledende transportselskapene i Norge, og har som kjernevirksomhet å eie og drifte ferger og passasjerbåter. Videre opererer selskapet innen reiselivsnæringen i Norge, og innehar en eierposisjon i Widerøe’s Flyveselskap AS. http://www.fjord1.no

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase