Et sjeldent godt børsår

2017 har vært et sjeldent godt børsår med 50 historiske toppnoteringer og en kursoppgang på 19,1 prosent for Hovedindeksen.

Vi må tilbake til 2005 for å finne et år med flere rekorddager, og kursoppgangen for Hovedindeksen er den høyeste siden 2013. I løpet av et normalår stiger Hovedindeksen ti prosent, målt med indeksens snittavkastning siden 1996. 

Aldri hentet så mye kapital
Dessuten har vi lagt bak oss tidenes beste år i førstehåndsmarkedet: Aldri før er det blitt hentet så mye frisk kapital på Børsen som i år. Per 21. desember var årets samlede emisjonsvolum i aksje- og obligasjonsmarkedet 403 milliarder kroner. Det var 47 milliarder, eller 13,2 prosent, høyere enn i 2016, som også var et rekordår. Mange børsnykommere har trukket emisjonsvolumet i aksjemarkedet til nye høyder. 21 nye selskaper har debutert på Børsens markedsplasser i 2017, som er det høyeste antallet siden 2007.

I tillegg var utbytteutbetalingene i 2017 rekordstore.

Globalt økonomisk oppsving
Et solid økonomisk oppsving i verdensøkonomien har sendt aksjebørsene opp. Konjunkturoppsvinget har vært bredt basert, med større vekst i noen økonomier, som i USA og Tyskland. Dette gjenspeiler seg i børsindeksene – se figur under.

Oljeopptur
Den stigende oljeprisen har vært en viktig drivkraft her hjemme. Fra en bunn på under 45 dollar fatet i juni, har Nordsjø-oljen løftet seg til det høyeste nivået siden sommeren 2015. Energiaksjene utgjør en tredel av den samlede verdien av aksjene på Oslo Børs. Oljeoppturen har trukket Energiindeksen opp om lag 30 prosent siden bunnen i sommer, og sørget for at Hovedindeksen nådde stadig nye historiske topper i høst – se figur under.

Laksen mot strømmen
Lakseprisen startet året på historisk toppnivå, men i løpet 2017 falt laksen tilbake til 2015-nivå. Dermed falt sjømataksjene på Børsen. Etter en oppgang på 56 prosent i 2016, falt Sjømatindeksen 5,4 prosent i 2017 – se figur under. Til gjengjeld har sjømat vært vinnerbransjen på Børsen de siste årene med en kursoppgang på mer enn 500 prosent for Sjømatindeksen siden 2012.

Telenor, Norsk Hydro og DNB
Telekom, materialer og finans var de sterkeste sektorene – se figur under.

 • Telenor var den enkeltaksjen som bidro mest til kursoppgangen i 2017. Børsens nest største selskap steg 43,6 prosent og sendte Telekomindeksen opp 43,4 prosent.
 • Stigende aluminiumspris har vært med å sende Norske Hydro opp 55 prosent, og Materialerindeksen med 31,6 prosent.
 • Banker og sparebanker har nytt godt av oppturen i norsk økonomi. DNB, Børsens tredje største selskap, har gitt en avkastning på 23,5 prosent. Storebrand og SR Bank steg henholdsvis 49,7 og 48,2 prosent, og var med på å sende Finansindeksen opp 25,8 prosent.
 • Statoil og Aker BP veier tyngst i Energiindeksen. Statoil steg 16 prosent i 2017, mens det nest største oljeselskapet på Børsen, Aker BP, steg 35,9 prosent. I 2017 så vi også at enkelte oljeserviceaksjer kom sterkt tilbake, som Odfjell Drilling og Kværner.
 • En avkastning på 22,6 prosent for Orkla, sørget for å sende Konsumvarerindeksen i pluss, til tross for at kursfallet for sjømataksjer veide tungt i denne sektoren.
 • Schibsted og Kongsberg Automotive trakk opp Forbruksvareindeksen.
 • Hafslund, Scatec Solar og Arendals Fossekompani drev Forsyningsindeksen.
 • Shipping, Tomra og Kongsberg Gruppen bidro mest til oppgangen for Industriindeksen.
 • Atea bidro mest til IT-oppgangen.
 • Nordic Nanovector, Photocure og Biotec Parmacon var med på å dra ned Helsevernindeksen.

Stigende aksjeomsetning
Aksjeomsetningen var høyere enn i 2016. I gjennomsnitt ble det handlet aksjer for nær 4,5 milliarder kroner hver dag fordelt på 100.600 handler. Det er en oppgang på 9,2 prosent målt i antall handler og 7,3 prosent målt i kroner fra 2016.

Figurer:
Globalt økonomisk oppsving (børsindekser per 29.12.2017 klokken 16:27)

Globalt økonomisk oppsving

 

Oljeopptur

Oljeopptur

 

 

Laksen mot strømmen

Laksen mot strømmen

 

Sektorindeksene

Sektorindeksene

 

Kontakt oss

Per Eikrem

 • Kommunikasjonsdirektør
 • pe@oslobors.no
 • +47 22 34 17 40
 • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase