Et av tidenes beste utbytteår

Årets utbytteutbetalinger på 104 milliarder kroner er kun slått av «oljeåret» 2014.

Børsnoterte selskaper har betalt ut 104,2 milliarder utbyttekroner til sine aksjonærer i 2018, viser foreløpige tall fra Oslo Børs. Det er 11,5 milliarder, eller 12,3 prosent, mer enn i fjor, og like under rekordåret 2014 da det ble betalt ut 106,1 milliarder kroner i utbytte – se figur under.

Utbytte har dermed fortsatt å være en viktig del av den totale avkastningen i aksjemarkedet. Med utgangspunkt i dagens samlede markedsverdi for aksjene på Oslo Børs, utgjør årets utbytte en direkte avkastning på om lag fire prosent. (Avkastning i aksjemarkedet består som kjent av kursutviklingen på aksjene pluss utbytte.)

Den sterke økonomien og høyere oljepris har bidradd til veksten fra 2017. Sammenlignet med 2014, da oljeprisen var over 100 dollar per fat store deler av året, har imidlertid utbyttet fra energiaksjene falt markant.

Mindre fra oljeaksjer
Energiselskapene, med Equinor i tet, har betalt ut 32,9 milliarder kroner i utbytte så langt i år. Det tilsvarer 31,5 prosent av de samlede utbytteutbetalingene. I 2014 sto energiaksjer for hver annen utbyttekrone – se figur under.
Equinor har betalt ut 24,9 milliarder kroner i utbytte i 2018, og står alene for 24 prosent av årets samlede utbytte. Det er markant lavere enn toppåret 2014 da Equinor betalt ut 33,7 milliarder kroner, nesten hver tredje utbyttekrone på Børsen.

Mer fra finans, sjømat og Telenor
Telenor har utbetalt 18,4 milliarder kroner, og er det selskapet som har betalt ut nest mest utbytte i år. Telenor-utbyttet er 6,7 milliarder høyere enn i fjor. Hovedparten av økningen fra 2017 er det ekstraordinære utbyttet fra salget av selskapets virksomhet i Øst-Europa.
Oppturen i norsk økonomi har gjort bankene i stand til å betale ut sjenerøse utbytter. Mer enn femte utbyttekrone, 21,9 milliarder til sammen, har i år kommet fra et finansselskap. DNBs utbytte på 11,4 milliarder veier tungt innen finans, sammen med utbetalingene fra Gjensidige, Storebrand og SpareBank 1 SR-Bank.
Det har også vært et godt år for sjømat, med høye laksepriser, noe aksjonærene i sjømatselskapene har nytt godt av.

Utbyttehopp for statens direkte eierskap
Nesten hver tredje utbyttekrone går direkte til staten. 33 milliarder kroner av årets utbytte er utbetalt til staten gjennom eierskapet i Equinor, Telenor, DNB, Yara International, Norsk Hydro, Kongsberg Gruppen og Entra. Det er fem milliarder kroner, eller 19 prosent, mer enn i 2017.

Utbytteubetalinger år for år

Selskap

årets utbytte-utbetaling (mill. kr)

% av samlet utbytte

+/- mill. kr fra i fjor

+/- %

Equinor

24.876

23,86 %

1.141

4,81 %

Telenor

18.381

17,63 %

6.688

57,19 %

DNB

11.450

10,98 %

2.166

23,33 %

Marine Harvest

5.123

4,91 %

-849

-14,22 %

Aker BP

3.606

3,46 %

1.540

74,56 %

Norsk Hydro

3.581

3,44 %

1.025

40,11 %

Gjensidige Forsikring

3.550

3,41 %

150

4,41 %

Orkla

2.649

2,54 %

-5.089

-65,77 %

SalMar

2.138

2,05 %

794

59,10 %

Arendals Fossekompani

1.920

1,84 %

783

68,81 %

Yara International

1.776

1,70 %

-956

-35,00 %

Subsea 7

1.629

1,56 %

-7

-0,45 %

Songa Bulk

1.586

1,52 %

1.586

 

Aker

1.338

1,28 %

149

12,54 %

Storebrand

1.167

1,12 %

472

67,97 %

SpareBank 1 SR-Bank

1.087

1,04 %

511

88,91 %

Ocean Yield

965

0,93 %

48

5,28 %

Lerøy Seafood Group

893

0,86 %

119

15,38 %

AF Gruppen

835

0,80 %

6

0,77 %

Entra

790

0,76 %

101

14,72 %

Sum topp 20

89.339

85,71 %

10.379

 

Sum alle

104.240

 

10.927

 

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase