– Et av de beste noteringsårene noensinne

2020 kan bli det beste noteringsåret siden 2007. I dag ringer BEWi i børsbjellen.

Så langt i år er det blitt notert 18 nye selskaper, og vi har allerede passert fjoråret da det ble notert 15 selskaper.
– Vi ligger an til å få et de beste noteringsårene noensinne på Oslo Børs. Da pandemialarmen gikk, var det ikke mange som spådde rekordaktiviteten i førstehåndsmarkedet vi har sett siden april, sier børsdirektør Øivind Amundsen.

Årets børsnykommere har hentet hele 9,4 milliarder kroner i ny egenkapital gjennom aksjeemisjoner.
– Børsen er den viktigste kilden til egenkapital for norsk næringsliv. De siste månedene ser vi at selskapene på Oslo Børs har hentet ny kapital som aldri før, trass i koronakrise og den rådende økonomiske usikkerheten, fortsetter børsdirektøren.

De siste årene har vært travle med mange børsnykommere:

Antall børsnykommere

Årets nykommere

Markedsverdi første dag (mill. kr)

Aker BioMarine AS

9.170

Pexip Holding ASA

8.662

BW Energy Limited

5.658

Aker Carbon Capture AS

2.859

BEWi ASA

2.850*

Mercell Holding AS

2.390

Quantafuel ASA

2.289

Aker Offshore Wind Holding AS

2.087

Andfjord Salmon AS

1.992

Ice Fish Farm AS

1.976

Northern Ocean Ltd.

1.665

Sikri Holding AS

1.327

EXACT Therapeutics AS

954

Cloudberry Clean Energy AS

575

Instabank ASA

499

ELOP AS

369

ayfie Group AS

276

Romsdal Sparebank

216

Totalsum

45.815

* Med utgangspunkt i emisjonskurs i plasseringen i forkant av noteringen

Kontakt oss

Geir Harald Aase