Energi på nye høyder

For første gang siden oktober 2014 utgjør energiaksjene mer enn 40 prosent av aksjene notert på Oslo Børs. I går endte også Energiindeksen på ny historisk toppnotering.

Energiaksjenes andel av den samlede markedsverdien var lenge over 50 prosent, men da oljeprisene brått falt høsten 2014, fulgte oljeaksjene med ned. Samtidig opplevde andre sektorer kursoppgang, og i januar 2016 utgjorde energiaksjene mindre enn 30 prosent av Oslo Børs.

Siden da har imidlertid oljeprisen – og energiaksjene – steget jevnt og trutt. Da Børsen stengte 10. juli var energiaksjene notert på Oslo Børs verdt 1107,9 milliarder kroner, noe som utgjorde 40,2 prosent av verdien av alle aksjene notert på Oslo Børs.

energiaksjer

I går sluttet også Energiindeksen på ny historisk toppnotering etter å ha steget hele 30,9 prosent siden nyttår. Energi er den sterkeste sektoren hittil i år, og har bidradd klart mest til at Hovedindeksen i går sluttet 10,4 prosent høyere enn ved nyttår.

sektorindeksene
sektorene

Kontakt oss

Geir Harald Aase