Endring av publisering av megler-id med MiFID II

Ved innføringen av MiFID II vil ikke identitetene til meglerhusene som gjennomfører en aksjehandel bli publisert i realtid.

I dag offentliggjøres alle aksjehandler med megler-identitet på både kjøper og selgersiden umiddelbart etter utførelse. Dette er ikke vanlig praksis ellers i Europa.

Ved innføringen av MiFID II kommer det detaljerte krav til hvilken informasjon som skal publiseres når en handel er utført – og før handelen gjennomføres. Det nye EU-regelverket innebærer at meglerhusenes identitet også vil kunne fremkomme i ordreboken. En offentliggjøring av meglerhusenes posisjoner i ordreboken i realtid kan utnyttes til andre aktørers fordel, og vil svekke attraktiviteten til Oslo Børs som markedsplass. Konsekvensen er at også Oslo Børs innfører «post trade»-anonymitet ved å fjerne megler-id på gjennomførte handler, i harmoni med andre europeiske markedsplasser.

MiFID II innføres januar 2018, og fjerningen av megleridentiteten vil bli implementert med MiFID II-releasen av vårt handelssystem, Millennium Exchange, i fjerde kvartal.

Endringen medfører ikke at Oslo Børs vil slutte å offentliggjøre medlemmenes markedsandeler for handelen på Oslo Børs. Publiseringsfrekvens er ennå ikke fastsatt, men vi ser for oss å offentliggjøre statistikk på samme frekvens som andre regulerte markeder, det vil si ukentlig, i tillegg til månedlig statistikk som i dag.

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase