Endret utvalg i Hovedindeksen

Fra 1. juni 2020 kommer seks nye aksjer inn i indeksen, mens tre aksjer går ut. 

Oslo Børs har revidert utvalget i Hovedindeksen (OSEBX). Revisjonen innebærer at antall aksjer i indeksen vil være 69 aksjer.  

Følgende nye selskaper inkluderes i indeksen fra 1. juni: 

  • Avance Gas Holding 
  • SATS 
  • Medistim 
  • ABG Sundal Collier Holding 
  • Bouvet 
  • Crayon Group Holding 

Samtidig går følgende selskaper ut av indeksen: 

  • Austevoll Seafood 
  • Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A 
  • Borr Drilling 

Se hele indeksutvalget med vekting her: https://newsweb.oslobors.no/message/505222 

Hovedindeksen skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle aksjene som er noterte på Oslo Børs. At indeksen skal være investerbar betyr blant annet at aksjene som inkluderes i indeksen til enhver tid skal være relativt enkle å kjøpe og selge i markedet. 

Hovedindeksen ble introdusert på Oslo Børs i 2001, og erstattet da Totalindeksen. I Hovedindeksens levetid har antall aksjer som har vært inkludert i indeksen variert mellom 52 og 81. 

Kontakt oss

Geir Harald Aase