Endret utvalg i Hovedindeksen

Fire nye aksjer kommer inn i Hovedindeksen, mens én aksje går ut.

Oslo Børs har revidert utvalget i Hovedindeksen (OSEBX). Revisjonen innebærer at antall aksjer i indeksen vil være 68 aksjer.

Fra 1. juni 2019 inkluderes fire nye selskaper i indeksen:

  • Elkem
  • Hexagon Composites
  • American Shipping Company
  • Fjordkraft Holding

Thin Film Electronics går ut av indeksen.

Se hele indeksutvalget med vekting her: https://newsweb.oslobors.no/message/476433

Hovedindeksen skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle aksjene som er noterte på Oslo Børs. At indeksen skal være investerbar betyr blant annet at aksjene som inkluderes i indeksen til enhver tid skal være relativt enkle å kjøpe og selge i markedet.

Hovedindeksen ble introdusert på Oslo Børs i 2001, og erstattet da Totalindeksen. I Hovedindeksens levetid har antall aksjer som har vært inkludert i indeksen variert mellom 52 og 81.

Neste revisjon av hovedindeksens utvalg gjøres i november 2019, med effekt fra 1. desember 2019.

Kontakt oss

Geir Harald Aase