Dobling for grønne aksjer

Grønne aksjer utgjør nå mer enn åtte prosent av den samlede markedsverdien av aksjene på Børsen. Med HydrogenPro, dagens børsnykommer, er det blitt notert ti nye grønne aksjer så langt i år.

En grønn bølge skyller over Børsen. En strøm av nye selskaper, sammen med sterk kursoppgang, har sendt grønne aksjer til værs.

  • 8,3 prosent av aksjene på Oslo Børs er grønne, en dobling sammenlignet med fjoråret. Ved nyttår utgjorde grønne aksjer 4,2 prosent av den samlede markedsverdien, og for fem år siden var andelen på 2,1 prosent – se figur under.
  • De grønne aksjene er opp 98,4 milliarder kroner hittil i år. Markedsverdien har steget 84 prosent siden nyttår, til 215,4 milliarder kroner. Kursoppgangen for Tomra, Scatec Solar og NEL veier tyngst – se tabell under.
  • Antall grønne aksjer er nær doblet siden nyttår. 10 grønne selskaper har debutert på Børsen så langt i år. Samtidig har flere grønne selskaper børsplaner, og har varslet ønske om snarlig notering, som Volue og Ocean Sun.
  • Oljeaksjene veier stadig mindre. De siste årene har oljeaksjenes markedsverdi falt fra mer enn 50 til under 25 prosent av Børsens samlede markedsverdi – se figur under.
grønn markedsverdi
oljerelaterte aksjer

Grønne selskaper er selskaper som leverer grønne produkter eller tjenester. Det kan også være selskaper som benytter en grønn prosess eller teknologi. Et selskap som produsere en «vanlig» vare kan altså defineres som grønt, hvis teknologien, prosessen og innsatsvaren er bærekraftig. Flere selskaper på Børsen fra flere sektorer kunne altså vært inkludert i listen under, for eksempel IT-selskaper.

grønne aksjer

Kontakt oss

Geir Harald Aase