Den stilleste sommeruken

Neste uke pleier å være den roligste uken i aksjemarkedet i løpet av sommeren.

Vi har sett på aksjeomsetningen tilbake til 1988, og kan slå fast at uke 30, neste uke, er den stilleste sommeruken. Inneværende uke pleier å være nesten like rolig, som figuren under viser.

I gjennomsnitt er det daglig blitt handlet for 2,44 milliarder kroner i uke 30 de siste 31 årene, mens det i uke 29 er blitt handlet for 2,62 milliarder daglig.

Sommerukene er imidlertid ikke like stille som før. Utenlandske investorer står nå for mesteparten av handelen. De tar gjerne ikke ferie før et stykke ut i august, samtidig som tempoet i utenlandske virksomheter ikke i like store grad preges av fellesferie.

Omsetningen er også mye travlere enn før. Omsetningen i løpet av én hel børsdag i juli 1988 er unnagjort på 10 minutter i dag. I 1988 ble det handlet for 92,2 millioner kroner daglig i uke 30. I uke 30 i 2018 ble det handlet aksjer for 4,04 milliarder kroner i snitt hver dag, tilsvarende 153.800 kroner i sekundet.

I gjennomsnitt er det daglig blitt handlet for 2,44 milliarder kroner i uke 30 de siste 31 årene, mens det i uke 29 er blitt handlet for 2,62 milliarder daglig.

Kontakt oss

Geir Harald Aase