Data Respons inn i Hovedindeksen

Fra 1. desember inkluderes Data Respons i Hovedindeksen, mens Next Biometrics og Rec Silicon går ut.

Oslo Børs har revidert utvalget i Hovedindeksen (OSEBX). Revisjonen innebærer at antall aksjer i indeksen vil være 66 aksjer.

Fra 1. desember 2019 kommer én ny aksje inn i indeksen, mens to aksjer går ut av indeksen.

Følgende selskaper inkluderes i indeksen:
- Data Respons

Følgende selskaper går ut av indeksen:
- Next Biometrics Group
- REC Silicon

Hovedindeksen skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle aksjene som er noterte på Oslo Børs. At indeksen skal være investerbar betyr blant annet at aksjene som inkluderes i indeksen til enhver tid skal være relativt enkle å kjøpe og selge i markedet.

Se hele indeksutvalget med vekting her: https://newsweb.oslobors.no/message/488954

Hovedindeksen ble introdusert på Oslo Børs i 2001, og erstattet da totalindeksen. I Hovedindeksens levetid har antall aksjer som har vært inkludert i indeksen variert mellom 52 og 81. Neste revisjon av Hovedindeksens utvalg gjøres i mai 2020, med effekt fra 1. juni 2020.

Kontakt oss

Geir Harald Aase