Børsstyret godkjenner Saferoad Holding for notering

Styret ved Oslo Børs vedtok i dag at aksjene i Saferoad Holding ASA kan tas opp til notering på Oslo Børs.

Aksjetegningen i forkant av børsnoteringen startet forrige uke, og Saferoad sikter mot 24. mai som første noteringsdag (se meldingene ANNOUNCEMENT OF TERMS IN THE INITIAL PUBLIC OFFERING AND APPROVED PROSPECTUS).

Dagens børsstyrevedtak:
Det gis dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Opptaksreglene pkt. 2.3.1 og 2.3.2. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag:
- oppfyller kravet til antall aksjeeiere slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.2
- har minst 25 % av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.1
- gjennom den planlagte emisjonen tilføres minimum NOK 1.400 millioner i ny egenkapital.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 29. juni 2017.

Om Saferoad Holding:
Saferoad er en ledende leverandør av trafikksikring- og infrastrukturløsninger i Nord-, Sentral- og Øst- Europa. Saferoad utvikler, produserer og leverer produkter og løsninger til de som eier, bygger og vedlikeholder vei, i den mest produktintensive delen av verdikjeden i et veiprosjekt. Saferoad har sitt hovedsete i Oslo, og har mer enn 2.700 ansatte fordelt på 20 europeiske land. http://www.saferoad.com/

Kontakt oss

Per Eikrem

  • Kommunikasjonsdirektør
  • pe@oslobors.no
  • +47 22 34 17 40
  • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase