Børsstyret godkjenner Hugo Games og Pioneer Property Group for notering

Styret ved Oslo Børs vedtok i dag at aksjene i Hugo Games A/S og preferanseaksjene i Pioneer Property Group ASA kan tas opp til notering. 

2015 tegner til å bli nok et godt noteringsår på Oslo Børs. Hugo Games og Pioneer Property Group ligger an til å bli årets syvende og åttende nykommer på Børsen. I hele 2012 ble det kun notert fire nye selskaper, men så begynte noteringsaktiviteten å ta seg opp med 12 nye selskaper i 2013 og 19 nykommere i 2014.

Antall nye selskaper notert:

Antall nynoteringer

(2015*: Inkluderer tre selskaper som er vedtatt notert, men ennå ikke tatt opp til notering: Europris, Hugo Games og Pioneer Property Group)

Om Hugo Games:
Hugo Games A/S is a mobile gaming and licensing company located in Copenhagen, Denmark. Hugo Games develops mobile games and interactive cross-media entertainment content based on the company’s intellectual property Hugo the Troll, as well as other IP´s. Hugo Games will launch the character Hugo and other IP's on the mobile gaming platform in 2015, mainly within the casual gaming genre. The launch and focus of Hugo Games is global.

Dagens styrevedtak:
Styret ved Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Hugo Games A/S opp til notering på Oslo Axess. Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag gjennom den planlagte emisjonen tilføres minimum MNOK 23,5 i ny egenkapital. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 31. juli 2015.

Om Pioneer Property Group:
Pioneer Property Group ASA er et eiendomsselskap som leverer høykvalitets eiendommer innenfor statlig-støttet sosial eiendom. Selskapets portefølje består i dag av 113 norske barnehager sentralt beliggende i store byer og som huser over elleve tusen barn. Eiendommene er leid ut på lange trippel-net kontrakter (leietager bekoster vedlikehold, forsikring, og evnt eiendomsskatter) til store barnehageoperatører, inkludert Norlandia Care Group og Espira.

Dagens styrevedtak:
Styret ved Oslo Børs vedtok i møte 17. juni 2015 å ta preferanseaksjene i Pioneer Property Group ASA opp til notering på Oslo Axess. Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller kravet til antall aksjeeiere slik det fremgår av Axessreglenes opptaksvilkår pkt. 2.4.2. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 31. juli 2015.

Kontakt oss

Geir Harald Aase