Børsen i nytt rekordterreng

Hovedindeksen passerte den historiske toppnotering fra 8. august i år like før lunsj i dag.

Klokken 10:53 passert Hovedindeksen den gamle toppnoteringen på 742,51. Hittil i år har Hovedindeksen steget 8,7 prosent, frem til klokken 12:45 i dag. OBX-indeksen, Mid Cap-indeksen og Sjømatindeksen har også nådd nye historiske toppnivåer i dag.

Til tross for at fallende olje- og laksepris har lagt en demper på oppgangen, har Oslo Børs steget mer enn andre børser. Til sammenligning har den svenske OMX 30-indeksen steget 2,6 prosent hittil i år mens den tyske DAX-indeksen har løftet seg 5,8 prosent.

Kursutvikling hittil i år frem til klokken 12:45 i dag:

børsene hittil i år

 

Oljeprisen har svekket seg åtte prosent siden nyttår, og trukket Energiindeksen ned 4,9 prosent.

energi hittil i år

 

Sjømatindeksen har steget 1,8 prosent, trass i at lakseprisen har falt drøye 30 prosent fra nyttår.

sjømat hittil i år

 

I august steg Hovedindeksen med 1,0 prosent, og vi fikk den andre måneden på rad med kursoppgang. Det var særlig sjømataksjer, med en oppgang på 9,9 prosent for Sjømatindeksen, og Norsk Hydro som trakk opp Hovedindeksen i august.

Konsumvarer, som inkluderer sjømataksjer, og materialer, med Norsk Hydro i spiss, var de sterkeste sektorindeksene i august. Konsumvareindeksen steg 6,3 prosent i august og Materialerindeksen med 5,6 prosent. Forbruksvarer og IT hadde den svakeste kursutviklingen i august.

sektorindeksene i august

 

For ordens skyld, Oslo Børs bruker sluttkurs for historisk toppnotering: Det er altså dagens sluttkurs som bestemmer om det blir en historisk toppnotering i dag. Det høyeste Hovedindeksen har vært i løpet av en børsdag er 744,36, den 9. august.

Kontakt oss

Geir Harald Aase