Bioteknologi til nye høyder med EXACT-Tx

Bioteknologi-selskapet EXACT-Tx ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market. Siden nyttår har bioteknologiaksjene nær doblet seg på Børsen.

EXACT-Tx hentet nylig 155 millioner kroner i en aksjeemisjon. De friske egenkapitalkronene skal brukes til å kommersialisere deres behandlingsteknologi. 
– Vi er veldig fornøyd med å få plass denne finansiering. Interessen vi møtte fra investorhold er en anerkjennelse av både potensialet i vår teknologi så vel som den lovende testfasen på behandling av kreftpasienter vi er inne i nå, sier sier Rafiq Hasan, adm. direktør i EXACT-Tx.

EXACT-Tx er et norsk bioteknologiselskap som utvikler en teknologiplattform med potensiale til å betydelig forsterke den kliniske nytten av et bredt spekter av medisiner på tvers av en rekke sykdommer. I første omgang konsentrer selskapet seg om kreftbehandling.

– Notering på Merkur Market styrker vår investorbase og gjør oss i stand til å satse videre i vårt arbeid med å forlenge og forbedre pasienters liv ved bruk av vår teknologi, forsetter styreleder Masha Strømme.

Bioteknologi til værs på Børsen
Bioteknologiaksjene på Oslo Børs har aldri vært mer verdt enn i dag. Den samlede markedsverdien har nær doblet seg siden nyttår, fra 14,2 milliarder til 27,9 milliarder kroner i dag. Solid kursoppgang for en rekke aksjer bidrar til verdihoppet. Dessuten debuterte Aker BioMarine på Børsen forrige uke.
– Det er veldig hyggelig å hilse enda et selskap velkommen til denne raskt voksende sektoren. De siste årene har vi sett nye bransjer, som sjømat og bioteknologi, vokse frem, samtidig som vi er blitt mindre oljetung. For noen år siden utgjorde oljeaksjene drøye 50 prosent av den samlede markedsverdien. I dag har oljeandelen falt til drøye 25 prosent, sier Øivind Amundsen.

Koronakrisen har satt søkelys på sektoren
Det er også vært en sterk biotek-vekst på de andre Euronext-børsene, med toppnotering for samlet markedsverdi og solid kursoppgang. Koronakrisen har gitt fornyet interesse for sektoren, og flere selskaper innen diagnose, behandling og vaksineutvikling har steget mye. Oppgangen for de norske bioteknologiaksjene er i Europatoppen:

Bioteknologiaksjene på Oslo Børs

Markedsverdi (mill. kr)

Avkastning hittil i år (per 13. juli)

Aker BioMarine

9.634

Nykommer

BerGenBio

3.278

56,1 %

Hofseth BioCare

2.988

0,9 %

PCI Biotech Holding

2.612

-8,6 %

ArcticZymes Technologies

1.933

742,1 %

Photocure

1.891

-20,6 %

Nordic Nanovector

1.356

-35,4 %

Ultimovacs

1.327

5,9 %

EXACT Therapeutics

623*

Nykommer

Vistin Pharma

590

38,8 %

Targovax

498

-25,3 %

SoftOx Solutions

446

87,9 %

NattoPharma

414

182,7 %

Navamedic

284

1,5 %

Totalsum

27.875

 

* Markedsverdi med utgangspunkt i emisjonskursen

Biotek til nye høyder

Helsevern, der bioteknologi inngår, er den sektoren som har steget mest etter årets bunnotering for Hovedindeksen 23. mars:

sektorindeksene siden bunnen 23. mars

 

Om EXACT-Tx (EXACT Therapeutics)
EXACT-Tx er et norsk bioteknologiselskap på et klinisk stadium som utvikler en teknologiplattform for målrettet behandlingsforbedring - Acoustic Cluster Therapy (ACT®). ACT® sonoporation er en unik tilnærming til ultralyd-formidlet målrettet forbedring av terapeutiske behandlinger – med potensiale til å betydelig forsterke den kliniske nytten av et bredt spekter av medisiner på tvers av en rekke sykdommer, inkludert kreft, infeksjonssykdommer og nevrologiske sykdommer.
www.exact-tx.com

Om Oslo Børs
Oslo Børs er den sentrale markedsplassen for notering og omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. I over 200 år har vi gitt selskaper tilgang til nødvendig kapital for å finansiere vekst, innovasjon og nye arbeidsplasser.  Vår internasjonalt anerkjente posisjon som verdensledende innen segmentene energi, sjømat og shipping tiltrekker seg noterte selskaper fra hele verden.
Oslo Børs er en del av Euronext, den største børsgruppen i Europa med rundt 1500 selskaper notert på børser i seks land.
www.oslobors.no
www.euronext.com

Kontakt oss

Geir Harald Aase