Beste noteringsmåned noensinne

Det har aldri blitt notert så mange nye lån i løpet av en måned som i juni. Verdien av de nye lånene var også rekordhøy. Oppsving for high yield-obligasjoner har vært med på å sende obligasjonsmarkedet til nye høyder.

Det ble notert 85 nye lån i juni. Dermed er den gamle månedsrekorden på 78 lån fra september i fjor grundig slått. Lånebeløpet var også rekordstort i juni med en utestående verdi på de nye lånene på 47,7 milliarder kroner, utenom statslån.

Det har vært et oppsving for foretaksobligasjoner, og i løpet av juni ble det blitt notert high yield-obligasjoner fra utstedere som American Tanker, DOF Subsea, Beerenberg, Navigator Holdings og Gaming Innovation Group. Til sammen ble det i juni notert 16 nye lån til en verdi av 13,7 milliarder kroner på listen «Industri- og handelsobligasjoner».

Det er likevel bankene som låner mest på Børsen. Banker noterte 47 nye lån i juni med en utestående verdi på 26,7 milliarder kroner. Bankene låner mest gjennom obligasjoner med fortrinnsrett, som også kalles boligobligasjoner fordi sikkerheten er i boliglån, men når antall lån telles er det flest vanlige bankobligasjoner som noteres. Banker låner også gjennom fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital - se tabell under.

Kommune-Norge har de siste årene strømmet til Børsen, og har også i juni bidradd med åtte nye lån med et utestående lånebeløp på 2,8 milliarder kroner. Hittil i år har 10 nye kommuner notert sine første lån på Børsen, og det er nå 64 kommuner med børsnoterte obligasjonslån. Bedre lånebetingelser ved børsnotering og voksende lånebehov i Kommune-Norge, sammen med ny regulering for institusjonelle investorer, er de viktigste kreftene som har trukket Kommune-Norge til Børsen.

Utestående lånebeløp og antall lån er rekordhøyt. Det er nå notert 1.989 lån med en utestående verdi på 1.745 milliarder kroner på Oslo Børs og Nordic ABM, Børsens to markedsplasser for obligasjoner.

 

Nye lån notert juni 2017

Antall nye lån

Utestående verdi (mill. kr)

Statskasseveksler

1

17.000

Industri- og handelsobligasjoner

16

13.657

Obligasjoner med fortrinnsrett

5

13.000

Bankobligasjoner

31

11.895

Andre sertifikater

13

4.550

Kommune og fylkesobligasjoner

8

2.776

Fondsobligasjoner

8

1.490

Ansvarlig lånekapital

3

360

Sum

85

64.728

 

Antall nye lån og lånebeløp

 

Mer om notering av lån: https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Notering/Renteprodukter

Hvorfor notere lån?
Ved å notere obligasjons- og sertifikatlån på Oslo Børs eller Nordic ABM får en tilgang til en større investorbase, da det er en del investorer som har krav om notering av lån. Grunnen til at noen investorer krever dette er blant annet:

 • Prospektkontroll (Oslo Børs) og kontroll av noteringsdokument (Nordic ABM) som sikrer all relevant informasjon til investor før investering
 • Selskapene må informere om regnskap og kurspåvirkende begivenheter til markedet
 • God og systematisert markedsovervåking sikrer rettferdig handel
 • Organisert og effektiv handel gjennom et godt handelssystem
 • Informasjon om markedet og lånene er tilgjengelig på børsens nettsider

Flere fordeler ved notering
I tillegg til tilgang til flere investorer er det flere fordeler for selskaper som noterer lånene sine:

 • Profilering av selskapet på børsens nettsider
 • Enkelte meglere mener at investorer krever en lavere rente på noterte lån enn for lån som ikke er notert, noe som kan bety en lavere finansieringskostnad for deg

Kontakt oss

Per Eikrem

 • Kommunikasjonsdirektør
 • pe@oslobors.no
 • +47 22 34 17 40
 • +47 93 06 00 00

Geir Harald Aase