BRAbank debuterer på Børsen

Nyfusjonerte BRAbank ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market.

Selskapet het tidligere Easybank ASA, og skiftet navn til BRAbank i forbindelse med innfusjonering av banken med samme navn.
– Formålet med fusjonen er å skape en ledende digital nisjebank med nordisk fokus, fastslår banken i en børsmelding.
–  Vi ser frem til å utvikle en sterk plattform for å fortsette veksten i det nordiske consumer finance markedet, og styrke distribusjonen av våre SMB produkter. Den fusjonerte banken vil få vesentlige stordriftsfordeler som vil øke konkurransekraften fremover, sier administrerende direktør Oddbjørn Berentsen.

Gamle BRAbank var notert på Merkur Market og Easybank på NOTC. Aksjonærer i tidligere BRAbank vil som følge av fusjonen motta 0.075724 aksjer i Selskapet for hver aksje vedkommende eide i BRAbank per 1. oktober 2020.

Med BRAbank er det notert 22 nye selskaper på Børsens markedsplasser så langt i år. Vi må tilbake til 2007 for å finne et år med flere børsnykommere – se figur under.

Om BRAbank
BRAbank ASA (tidligere Easybank) er en ledende digital nisjebank med nordisk fokus med hovedkontor i Oslo. Banken tilbyr finansierings- og innskuddsprodukter til privat- og bedriftsmarkedet. Strategien baserer seg på å ha ledende teknologiske løsninger, kostnadseffektiv drift, god styring av kredittrisiko, effektiv utnyttelse av egenkapital og attraktive betingelser til kundene. brabank.no/om-banken

 

Foto: NTB/Trygve Indrelid

 

Antall nykommere på markedsplassene Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market:

Antall børsnykommere

 

Årets børsnykommere

Markedsverdi første dag (mill. kr)

Aker BioMarine AS

9.170

Pexip Holding ASA

8.662

BW Energy Limited

5.658

BEWi ASA

3.309

Aker Carbon Capture AS

2.859

Mercell Holding AS

2.390

Agilyx AS

2.317

Quantafuel ASA

2.289

OHT ASA

2.266

Aker Offshore Wind Holding AS

2.087

Andfjord Salmon AS

1.992

Ice Fish Farm AS

1.976

Northern Ocean Ltd.

1.665

Salmon Evolution Holding AS

1.648

Sikri Holding AS

1.327

EXACT Therapeutics AS

954

BRAbank ASA

758*

Cloudberry Clean Energy AS

575

Instabank ASA

499

ELOP AS

369

ayfie Group AS

276

Romsdal Sparebank

216

Totalsum

53.263

* Med utgangspunkt i omsetning like etter børsåpning.

Kontakt oss

Geir Harald Aase