Axis-Shield strykes fra Oslo Børs

Aksjene i Axis-Shield plc strykes fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag settes til mandag 21. november 2011.

Axis-Shield plc har i brev av 18. november 2011 søkt Oslo Børs om strykning av selskapets aksjer i henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4), jf Lov om regulerte markeder (børsloven) § 25 (1).

Oslo Børs fattet den 18. november 2011 følgende vedtak:

”Aksjene i Axis-Shield PLC strykes fra notering på Oslo Børs. Selskapet gis unntak fra kravet om at strykningen skulle vedtas av generalforsamlingen, ref. løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4), siste setning. Siste noteringsdag settes til mandag 21. november 2011.”

Kontakt oss

Geir Harald Aase