Åpner ny markedsplass for oppstartsselskaper

Oslo Børs’ datterselskap NOTC lanserer listen Family & Friends for oppstartselskaper og familieselskaper. 

Oppstartsselskaper har gjerne familie og venner som kapitalkilde og aksjonærer. Den nye listen Family & Friends gjør det mulig for disse selskapene å få inn nye eiere og investorer, og gir enkel tilgang til omsetning av sine aksjer.

Family & Friends er det første trinnet inn mot Oslo Børs' markedsplasser, og trinnet under NOTC-listen. Den nye listen bruker det samme informasjonssystemet for unoterte aksjer som NOTC. Kravene til selskapene er lavere enn på NOTC, og sammenlignet med børs har selskapene på Family & Friends-listen svært begrensede løpende forpliktelser. 

Family & Friends er et tilbud til oppstartselskaper, familieselskaper og andre som ønsker å synliggjøre kjøps- og salgsinteresse eller pris på unoterte aksjer.

Investorer som ønsker å kjøpe eller selge aksjer gjør det via megler. Meglere legger kjøps- og salgsinteresse inn i NOTC-systemet på vegne av investorene. Investorer og meglere ser disse interessene, og meglere kan avtale en handel. Gjennomføres det en handel, registrerer kjøpende megler dette i NOTC-systemet.

Regelverket for Family & Friends er enkelt, og det er lite krevende både å søke registrering og å være registrert på listen. Selskapet skal ha en markedsverdi på mindre enn 100 millioner kroner. Selskapene skal blant annet offentliggjøre årsrapporter og informasjon rundt generalforsamling.

Mer om:

 

Kontakt:

 

Børsens markedsplasser:

Børsens markedsplasser

Kontakt oss

Geir Harald Aase