2000 milliarder lånekroner-milepælen passert

I dag passerte den utestående verdien av børsnoterte lån 2.000 milliarder kroner for første gang i historien. Samtidig ble årets 100. nye lån notert.

Rekordhøy tilstrømming av nye lån, sammen med noteringen av statens nye 10-åring NST482, bidrar til den nye rekorden for utestående låneverdi på Børsen.

Den utestående verdien på årets 100 nye obligasjoner og sertifikater er 73,9 milliarder kroner.

utestående verdi lån notert på Børsens markedsplasser

 

Utestående verdi per liste

mrd. kr

antall lån

Obligasjoner med fortrinnsrett

537

196

Statslån

489

13

Bank og forsikring

527

1.322

Industri- og handelsobligasjoner

318

454

Kommune og fylkesobligasjoner

113

292

Andre lån

24

46

Sum

2.008

2.323

Kontakt oss

Geir Harald Aase