Nyheter fra Oslo Børs

 

Søk

Atlantic Sapphire vant innovasjonspris i Brussel

(13.11.2019)

Atlantic Sapphire ble kåret til Star of Innovation da EU-kommisjonen delte ut priser til de beste selskapene som nylig er notert på børser over hele Europa.

Data Respons inn i Hovedindeksen

(08.11.2019)

Fra 1. desember inkluderes Data Respons i Hovedindeksen, mens Next Biometrics og Rec Silicon går ut.

Uendrede åpningstider

(01.11.2019)

Vi har besluttet å beholde åpningstidene på Oslo Børs. Det vil heller ikke bli noen endringer på åpningsdager.

Oslo Børs ilegger Siem Industries Inc. overtredelsesgebyr

(24.09.2019)

Oslo Børs ilegger Siem Industries overtredelsesgebyr etter forsinkede og manglende offentliggjøring av rapporter.

Merkur Market klagenemnd opprettholder overtredelsesgebyr på 300.000 kroner til Lavo.tv AS

(23.08.2019)

Den 17. juni 2019 vedtok Oslo Børs ASA å ilegge Lavo.tv AS et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner for brudd på forpliktelsen til å offentliggjøre innsideinformasjon. Merkur Market klagenemd har behandlet Lavo.tv AS’ klage over utmålingen av overtredelsesgebyret.

Kirkens Bymisjon avsluttet handelen på Oslo Børs

(21.08.2019)

Onsdag ble tidenes første bjelleseremoni for sluttauksjonen gjennomført på Oslo Børs. Kirkens Bymisjon avsluttet handelen, og markerte samtidig åpningen for det årlige gjestebudet i Børsparken.

Den stilleste sommeruken

(18.07.2019)

Neste uke pleier å være den roligste uken i aksjemarkedet i løpet av sommeren.

Sino Agro Food strykes fra notering på Merkur Market

(11.07.2019)

Oslo Børs har besluttet å stryke Sino Agro Food Inc. fra notering på Merkur Market.

NorgesGruppen noterer sitt første grønne lån

(21.06.2019)

Grønn finans er i sterk vekst. I dag debuterte NorgesGruppen på Børsens liste for grønne obligasjoner.

Oslo Børs ilegger Lavo.tv AS overtredelsesgebyr

(17.06.2019)

Oslo Børs har vedtatt å ilegge Lavo.tv AS et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner for brudd på forpliktelsen til å offentliggjøre innsideinformasjon.

Tomra og Elkem går inn i OBX-indeksen

(12.06.2019)

Fra 24. juni 2019 tas Tomra Systems og Elkem inn i OBX-indeksen, mens Grieg Seafood, Aker Solutions og Adevinta ser. A tas ut.

Oslo Børs opphever vedtak om å stryke EMAS Offshore Limited fra notering

(07.06.2019)

Det vises til børsmelding av 31. mai 2019.

Oslo Børs har besluttet å stryke EMAS Offshore Limited fra notering

(31.05.2019)

Oslo Børs har truffet følgende vedtak: «Oslo Børs anser at EMAS Offshore Limited, utsteder av aksjer med ISIN SG1AD2000008, ikke er egnet for notering på Oslo Børs, og har besluttet å stryke aksjene fra notering fra 17. juni 2019, jf. verdipapirhandelloven § 12-3 (1) og Løpende forpliktelser punkt 15.1. Siste noteringsdag vil være 14. juni 2019.»

Kommune-Norges lån på Børsen har passert 100 milliarder

(29.05.2019)

Det har vært en sterk vekst i kommuners låneopptak de siste årene. I dag passerte den utestående verdien av lånene norske kommuner har notert på Oslo Børs 100 milliarder kroner. 

Sommerrush på noteringsbalkongen

(22.05.2019)

Det er en rekke selskaper som planlegger børsnotering før sommerferien. Slik pleier det å være.

Oslo Børs ilegger Element ASA overtredelsesgebyr

(09.05.2019)

Oslo Børs har vedtatt å ilegge Element ASA et overtredelsesgebyr på 586.200 kroner for brudd på forpliktelsen til å offentliggjøre innsideinformasjon.

Endret utvalg i Hovedindeksen

(09.05.2019)

Fire nye aksjer kommer inn i Hovedindeksen, mens én aksje går ut.

Håvard S. Abrahamsen har tiltrådt som børsdirektør

(29.04.2019)

Håvard S. Abrahamsen har tiltrådt som ny børsdirektør for Oslo Børs og konsernsjef for Oslo Børs VPS Holding.

Lukking av felles ordrebok for derivater utsettes

(25.04.2019)

Felles ordrebok for derivater med London Stock Exchange Derivatives Market (LSEDM) vil opphøre 29. november 2019.

Årets mest verdifulle frimerke tas opp til notering

(11.04.2019)

I dag utgir Posten et eget frimerke i forbindelse med Børsens 200-årsjubileum. Verdien på frimerket er 50 kroner.

Oslo Børs fornyer avtalen med SIX x-clear

(08.03.2019)

Oslo Børs har fornyet avtalen med SIX x-clear for clearing av derivater.

Pressemelding fra Børsklagenemnden - Belships ASA

(28.02.2019)

Børsklagenemnden har i dag avgjort klage fra aksjonærer i Belships ASA over Oslo Børs’ vedtak om ikke å pålegge tilbudsplikt i forbindelse med en fusjon i Belships ASA, der selskaper kontrollert av Kontrari AS og Kontrazi AS var overdragende selskaper.

Første sparebank med grønn obligasjon ringer i børsbjellen

(19.02.2019)

Sunndal Sparebank er den første sparebanken som noterer et grønt obligasjonslån på Børsen. Markedet for grønne obligasjonslån er i sterk vekst.

Geir Harald Aase