Nettsider flyttet til Euronext

Mange av nettsidene på oslobors.no har nå blitt flyttet til Euronext. Vi videresender deg til riktig side på et av Euronexts nettsteder.

Etter overgangen til det nye handelssystemet Optiq, vil nettsidene våre bli en integrert del av Euronexts onlinetilbud. Dette vil bli gjort trinnvis. Fra 30. november flyttes nettsider med kursdata for aksjer, egenkapitalbevis og indekser, og fra 7. desember flyttes sidene med kursdata for obligasjoner og derivater. Sider med annet innhold vil også bli flyttet i løpet av de kommende ukene.

Målet er at du som bruker skal få et bedre tilbud enn før. Mye informasjon vil fortsatt være på norsk, og handler vil nå oppdateres i tilnærmet sanntid – ikke med 15 minutters forsinkelse som tilfellet er på oslobors.no nå. Grafen med kurshistorikk vil også utvides, fra 5 til 20 år.

Euronext har tre nettsteder:

Navigasjonen på oslobors.no vil foreløpig fortsatt fungere som før. Hvis du klikker på et menypunkt eller bruker en nettadresse for en side som har flyttet, vil vi videresende deg til riktig side på et av Euronexts nettsteder. Vi anbefaler deg å bokmerke de nye sidene, så du slipper å bli videresendt hver gang.

Kontakt oss

Oslo Børs

  • Tollbugata 2
  • Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo
  • +47 22 34 17 00

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her