Ledergruppen ved Oslo Børs

Øivind Amundsen, børsdirektør

Øivind Amundsen tiltrådte som børsdirektør 1. februar 2020. Han har vært på Oslo Børs siden 2010, blant annet som juridisk direktør. Han har tidligere vært partner i Advokatfirmaet Selmer med arbeidsområde børs- og verdipapirtransaksjoner og konserndirektør konserntjenester i KLP. Før dette arbeidet han blant annet en årrekke som advokat i juridisk avdeling ved Oslo Børs. Amundsen er cand.jur fra Universitetet i Bergen, autorisert finansanalytiker fra Handelshøyskolen samt høyere offiser fra Sjøkrigsskolen.

Thomas Borchgrevink, direktør markedsovervåking og -administrasjon

Thomas Borchgrevink har ansvaret for avdelingen markedsovervåking og -administrasjon. Han har jobbet på børsen siden 1998 og har gjennom årene hatt ulike ansvarsområder innen børsens kontroll og tilsynsfunksjon. Thomas Borchgrevink gikk inn i ledergruppen i 2011. Tidligere har han jobbet som konsulent for Storebrand. Borchgrevink er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø.

Kjetil Nysæther, IT-direktør

Kjetil Nysæther tiltrådte stillingen som IT-direktør i 2010. Han ble ansatt som systemutvikler på Oslo Børs Informasjon i 1998 og har siden jobbet som prosjektleder og avdelingsleder på IT-avdelingen. Tidligere har han jobbet for KLP Forsikring. Nysæther er sivilingeniør innen teknisk kybernetikk fra NTH.

Lene M. Refvik, direktør markedsdata

Lene M. Refvik har ansvaret for avdelingen markedsdata. Hun har vært ansatt på børsen siden 2011, da som markedssjef på annenhåndsmarkedet. Refvik har også vært daglig leder i stiftelsen AksjeNorge, samt avdelingsleder for produktavdelingen på markedsdata. Hun har tidligere vært ansvarlig for salg og markedsføring på shippingbørsen Imarex (the International Maritime Exchange ASA). Refvik er utdannet MSc fra NHH og Global Executive MBA fra Handelshøyskolen BI.

Tom Kristoffersen, direktør annenhåndsmarkedet

Tom Kristoffersen har ansvaret for annenhåndsmarkedet ved Oslo Børs. Han har arbeidet ved Oslo Børs siden 1. november 2013. Han kom fra stillingen som spesialetterforsker hos Økokrim. Før det jobbet han over 18 år i Carnegie, hovedsakelig som COO. Han har dessuten 15 års erfaring fra Kreditkassen (Nordea), hovedsakelig knyttet til verdipapirmarkedet. I tillegg har han gjennom mange år hatt en rekke verv relatert til verdipapirmarkedet. Kristoffersen er statsautorisert fonds- og aksjemegler, i tillegg til at han har bankøkonomisk utdannelse.

Jorunn Rummelhoff, HR-direktør

Jorunn Rummelhoff ble ansatt i Oslo Børs VPS i oktober 2016. Hun kom fra stillingen som HR-leder i Oslo tingrett, hvor hun også i en periode var direktør. Tidligere arbeidet hun 27 år i DNB, blant annet som banksjef og seniorrådgiver i HR Center of Exellence, hvor hun hadde ansvar for leder- og talentutvikling i konsernet. Rummelhoff er utdannet Master of Management fra BI.

Eirik Høiby Ausland, direktør førstehåndsmarkedet

Eirik Høiby Ausland har ansvaret for førstehåndsmarkedet ved Oslo Børs. Siden 2008 har han hatt ulike roller innen obligasjons- og aksjemarkedet på børsen, senest som ansvarlig for shippingsektoren og nye utstedere. Ausland er utdannet MSc in Finance fra University of Essex, Autorisert renteanalytiker fra NFF og Autorisert finansanalytiker fra NHH.

Kontakt oss

Oslo Børs

  • Tollbugata 2
  • Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo
  • +47 22 34 17 00