Kontaktinformasjon for Oslo Børs

Oslo Børs ASA

Se kart

Postadresse:

Pb. 460 Sentrum, 0105 Oslo, Norge

Besøksadresse:

Tollbugata 2

Telefon:

22 34 17 00

Organisasjonsnummer:

983 268 633

 

Kontakt

E-post

Telefon

Faks

Markedsovervåking

stockwatch@oslobors.no

22 34 19 11
(samtalene vil bli lagret)

22 47 64 92

Innsideregister

innsideliste@oslobors.no

 

 

Newsweb-meldinger /
flaggemeldinger

ma@oslobors.no

22 34 19 45
(samtalene vil bli lagret

22 41 65 90

Renter / obligasjoner
(vakttelefon)

obligasjoner@oslobors.no

22 47 64 30

22 42 29 43

Derivatdesken

 

22 34 19 80
(samtalene vil bli lagret

22 34 19 75

IT Driftsenter

helpdesk@oslobors.no

22 34 19 90

 

Markedsdata

sales@oslobors.no

22 34 18 02

22 42 68 47

 

Kommunikasjon

Telefon

Mobil

Per Eikrem
Kommunikasjonsdirektør

22 34 17 40

930 60 000

Geir Harald Aase
Kommunikasjonssjef

22 34 19 15

480 37 571

Morten Isebakke Lyse
Webansvarlig

22 34 17 10

971 58 388

 

Marked

Telefon

Mobil

Anne Heggelund
Markedsdirektør

22 34 18 24

957 77 573

Kari Skancke Huse
Kurs- og seminaransvarlig

22 34 17 34

481 27 804

 

Juridisk og Førstehåndsmarkedet

 

 

Øivind Amundsen
Direktør juridisk og førstehåndsmarkedet

22 34 17 99

911 81 526

Lars Jacob Braarud
Avdelingsleder notering

22 34 17 35

913 45 273

 

Annenhåndsmarkedet

Telefon

Mobil

Tom Kristoffersen
Direktør Annenhåndsmarkedet

22 34 19 04

46 44 71 48

Ingvild Resaland
Markedssjef

22 34 19 16

90 73 89 05

 

Oslo Børs lagrer all inngående og utgående e-post.

Kontakt oss

Oslo Børs

  • Tollbugata 2
  • Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo
  • +47 22 34 17 00