FAQ - Vanlige spørsmål

 INNHOLD

Aksjefond
Aksjonærutskrifter
Beta-verdier
Finansmarkedsforbundet
Historikk - gammel indeksstruktur
Historiske kurser for verdipapirer og indekser
Hvor er totalindeksen?
Kursinformasjon før oktober 1997
Ligningsverdier
Meldeplikt og Flaggeplikt
RISK verdier
Selvangivelsen - utfylling
Sluttkurser ved årsslutt 
Unoterte aksjer (NOTC)
Valutakurser
Vekting av indekser
VPS-konto

 

Aksjefond
Under menyvalget Kurser og marked finnes informasjon om fond. Du finner dessuten mer informasjon om fond og fondsstatistikk på hjemmesidene til Verdipapirfondenes forening.

 

Aksjonærutskrifter
Dette finnes ikke på børsens hjemmesider. Selskapene er pliktige til å ha en komplett aksjonæroversikt som skal være tilgjengelig på forespørsel, men det er kontofører (for eksempel DNB eller Nordea) man skal henvende seg til for å få en fersk aksjonærutskrift.

 

Beta-verdier
Beta-verdi er et uttrykk for hvordan en aksjes kurs svinger i forhold til det samlede markedet. Verdier større enn 1,0 innebærer at svingningene er større enn markedets.

 

Finansmarkedsfondet
Finansmarkedsfondet er et fond som ble opprettet i kjølvannet av salget av Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA. Fondet, som per 31.12.06 bestod av 218,5 millioner kroner, har til formål å bidra til økt kunnskap om, og forståelse for finansielle markeders virkemåte. Enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner kan søke om midler. Vedtektene for fondet er fastsatt av Finansdepartementet.

 

Historikk - gammel indeksstruktur
Dette finner du på markedsdatasidene.

 

Historiske data for verdipapirer og indekser
5 års historikk fra dags dato er offentlig tilgjengelig på våre hjemmesider via en interaktiv graf og et nedlastbar Excel-regneark. Ønsker du eldre tallmateriale kan dette kjøpes av Oslo Børs Markedsdata.

Slik går du frem for å finne historiske kurser og verdier:

  • Gå inn på siden til et papir eller en indeks, f.eks. via menyen Kurser og marked eller ved å skrive inn ticker i søkefeltet øverst på siden.
  • Klikk på menypunktet som heter "Avansert graf og historikk".
  • Til venstre for grafen kan du velge Tidsperiode. Grafen vil oppdatere seg automatisk. Du kan zoome inn ved å klikke og dra over denne.
  • Dersom du ønsker å laste ned dataene i et Excel-regneark, klikker du på knappen "Last ned".

 

Hvor er "totalindeksen"?
Totalindeksen produseres ikke lengre. Dersom du likevel ønsker å se historisk utvikling på totalindeksen (1983-2001), så finner du de historiske tallene her.

 

Kursinformasjon før oktober 1997
Dette har vi ikke på børsens hjemmesider. Dersom du ønsker det, kan dette fås kjøpt hos Oslo Børs Markedsdata.

 

Ligningsverdier
Denne informasjonen får du fra Ligningskontoret. Noe informasjon finnes også hos Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirsentralen.

 

Meldeplikt og flaggeplikt
Melding vedrørende meldeplikt og flaggemelding sendes til avdelingen Markedsadministrasjon (Tlf: 22 34 19 45): ma@oslobors.no.

For lovbestemmelser se:

 

Selvangivelsen - utfylling
Oslo Børs kan ikke gi råd og veiledning om utfylling av selvangivelsen. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor. Man finner også mye informasjon på www.skatteetaten.no og ulike nyhetsnettsteder.

 

Sluttkurser ved årsslutt
Sluttkurser ved årsslutt finner du ved å gå inn på det enkelte selskap og velge tidsperiode i nedtrekksmenyen merket "Intradag". Trykk på Excel-ikonet ved siden av for å laste ned alle kursdata i et regneark.

 

Unoterte aksjer (NOTC)
Informasjon om unoterte aksjer finner du på nettsidene til Verdipapirforetakenes Forbund.

 

Valutakurser
Informasjonen om valutakurser finner du blant annet på nettsidene til Norges Bank.

 

Vekting av indekser
Vektede indekser er et betalbart produkt levert av Oslo Børs Markedsdata. Dagens vekting i OBX-indeksen publiseres gjennom meldingssystemet www.newsweb.no hver morgen.

 

VPS-konto
Kontakt din kontofører for å få svar på spørsmål om din VPS-konto. Les mer på nettsidene til VPS.

Kontakt oss

Oslo Børs

  • Tollbugata 2
  • Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo
  • +47 22 34 17 00