Europeisk standard for oppgjør av handel med verdipapirer (Code of Conduct)

Oslo Børs ASA etterlever kravene i Code of Conduct for Service unbundling and Accounting separation.

Oslo Børs signerte 7. november 2006 avtalen om etablering av en europeisk standard for oppgjør av verdipapirer (European Code of Conduct for Clearing and Settlement).

Standarden er utarbeidet av interesseorganisasjonene for infrastrukturaktørene i det europeiske verdipapirmarkedet; børser (FESE), verdipapirsentraler (ECSDA) og clearinghus (EACH). Du finner den på nettsidene til Europakommisjonen.

Den europeiske standarden skal føre til et mer effektivt marked for handel med verdipapirer i Europa og omhandler tre forhold:

  • Full offentlighet av infrastrukturaktørenes avgifter, ledsaget av priseksempler.
  • Regler om grensekryssende samarbeide, og teknisk oppkobling mellom
    infrastrukturaktørene.
  • Frikobling av sammenknyttede tjenester og separat regnskapsføring.

Oslo Børs vil løpende følge opp standardens formål og innhold.

Kontakt oss

Oslo Børs

  • Tollbugata 2
  • Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo
  • +47 22 34 17 00