Åpningstider

Mandag - fredag:

Aksjer - ordinær handelsdag

- førbørsperiode

08:15 - 09:00

- regulær handel

09:00 - 16:20

- sluttauksjon*

16:20 - 16:25

- etterbørsperiode

16:25 - 17:30

*Handel i ETF, ETN og warrants stenger kl. 16.20 uten sluttauksjon

Aksjer - halv handelsdag*

- førbørsperiode

08:15 - 09:00

- regulær handel

09:00 - 13:00

- sluttauksjon*

13:00 - 13:05

- etterbørsperiode

13:05 - 13:55

*Handel i ETF, ETN og warrants stenger kl. 13.00 uten sluttauksjon

Obligasjoner - ordinær handelsdag

- førbørsperiode

08:15 - 09:00

- regulær handel

09:00 - 16:00

Obligasjoner - halv handelsdag*

- førbørsperiode

08:15 - 09:00

- regulær handel

09:00 - 12:00

Derivater - ordinær handelsdag

- Åpningstider som for underliggende instrumenter

09:00 - 16:20

Derivater - halv handelsdag*

- Åpningstider som for underliggende instrumenter

09:00 - 13:00

 
*Onsdag før påske avsluttes regulær handel kl. 13:00 med sluttauksjon kl. 13:05 i aksjemarkedet. Handelsdagen avsluttes kl. 13:00 i derivatmarkedet og kl. 12:00 i obligasjonsmarkedet. Sentralbordet stenger kl. 14:00.

Oslo Børs holder stengt følgende datoer:

 

2017
12.04.2017 – Halv dag (onsdag før påske)
13.04.2017 – Skjærtorsdag
14.04.2017 – Langfredag
17.04.2017 – 2. påskedag
01.05.2017 – Offentlig høytidsdag
17.05.2017 – Grunnlovsdag
25.05.2017 – Kristi Himmelfartsdag
05.06.2017 – 2. pinsedag
25.12.2017 – 1. juledag
26.12.2017 – 2. juledag

2018
01.01.2018 – 1. nyttårsdag
28.03.2018 – Halv dag (onsdag før påske)
29.03.2018 – Skjærtorsdag
30.03.2018 – Langfredag
02.04.2018 – 2. påskedag
01.05.2018 – Offentlig høytidsdag
10.05.2018 – Kristi Himmelfartsdag
17.05.2018 – Grunnlovsdag
21.05.2018 – 2. pinsedag
24.12.2018 – Julaften
25.12.2018 – 1. juledag
26.12.2018 – 2. juledag
31.12.2018 – Nyttårsaften

Kontakt oss

Oslo Børs

  • Tollbugata 2
  • Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo
  • +47 22 34 17 00