Om Oslo Børs

Oslo Børs ASA ble grunnlagt i 1819 og opererer i dag de eneste regulerte verdipapirmarkedene i Norge.

Oslo Børs har som hovedmål å være den sentrale markedsplassen for notering og omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. Vi tilbyr notering og handel i aksjer, egenkapitalbevis, ETP-er, renteprodukter og derivatprodukter på fem ulike markedsplasser; Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market, Nordic ABM og Oslo Connect.

Effektiv notering og trygg handel

Oslo Børs gir selskaper tilgang til kapital gjennom en effektiv noteringsprosess på internasjonale og attraktive markedsplasser, og legger til rette for at de som ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer, kan få gjort dette på en rask, effektiv og sikker måte. Overvåking av handelen, kvalitetssikrede prosesser og fast håndtering av regelverk gir god sikkerhet for alle aktører som ønsker å handle på Oslo Børs.

Energi, shipping og sjømat

Oslo Børs er internasjonalt anerkjent for å være verdensledende i segmentene energi, sjømat og shipping. Vi har selskaper fra hele verden som velger å notere seg på Oslo Børs, med et distribusjonsnettverk gjennom våre medlemmer som når ut til investorer globalt.

Oslo Børs ASA etterlever kravene i Code of Conduct for service unbundling and accounting separation.

Oslo Børs ASA eier 97% av aksjene i Fish Pool ASA. Oslo Børs ASA er 100% eid av Oslo Børs VPS Holding ASA.

Kontakt oss

Oslo Børs

  • Tollbugata 2
  • Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo
  • +47 22 34 17 00